Élvonalban a Debreceni Egyetem

Az általános felvételi eljárást követően összesen 6127 elsőéves kezdi meg felsőoktatási tanulmányait szeptembertől a Debreceni Egyetem magyar nyelvű képzésein. Az ebben a naptári évben felvételt nyert hallgatók száma a pótfelvételivel és a határon túli felvételivel együtt több mint 9 ezer lehet.

Július 23-án, este nyolc óra után hozták nyilvánosságra a szeptemberben induló felsőoktatási szakok ponthatárait, amelyeket először a Felvi.hu online felületen lehetett böngészni. Azok a felvételizők, akik a jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, késő este SMS-értesítést is kaptak az eredményekről. 

A Debreceni Egyetemet összesen 7990-en jelölték meg az első helyen, az általános felvételi eljárás során pedig a jelentkezők 77 százalékát, 6127 főt vett fel az intézmény. Így továbbra is az ország második legnépszerűbb felsőoktatási intézménye a DE.

Az általános felvételi eljárást követően a legtöbb elsőéves a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán (1388), a Bölcsésztudományi Karon (948), az Informatikai Karon (511), valamint a Természettudományi és Technológiai Karon (501) kezdheti meg a 2020/21-es tanévben az egyetemi tanulmányait. A felvettek száma leginkább az Általános Orvostudományi Karon, a Fogorvostudományi, a Népegészségügyi és a Zeneművészeti Karon emelkedett a mostani eljárás során. 

A legtöbb elsőéves hallgató az ápolás és betegellátás (356), a jogász (258) és az általános orvos (245) szakon lesz szeptembertől. A tanérképzési szakok közül az angol, a történelem, a testnevelő, és a gyógytestnevelő-egészségfejlesztő  tanárszakok a legnépszerűbbek.
A felvettek 58 százaléka alapképzésben, 17,5 százalékuk mesterképzésben, 15 százalékuk osztatlan képzésben kezdheti meg a tanulmányait. A Debreceni Egyetem állami ösztöndíjas képzéseire összesen 5883, önköltséges képzésekre pedig 1267 jelentkezőt vettek fel.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese a ponthatárok kihirdetése kapcsán tartott pénteki sajtótájékoztatón elmondta, a felvételi eredmények alapján a Debreceni Egyetem továbbra is őrzi jó pozícióját a hazai felsőoktatási intézmények között.

- Az országos tendenciával megegyező mértékű a felvettek számának csökkenése, eszerint a Debreceni Egyetem a második legnépszerűbb. A felvettek arányát tekintve sikerült megőrizni az országos pozíciónkat, az új szakok is keresettek voltak, valamint az is nagy siker, hogy a külföldi hallgatók számát tekintve növekedést tudunk elérni. Ez fontos jelzés számunkra arról, hogy nemzetközi elismertségünk folyamatosan erősödik és összefügg a nemzetközi rangsorokban elért jó eredményeinkkel is  – hangsúlyozta a rektorhelyettes.

Ebben az évben 2078 külföldi hallgató kezdi majd meg tanulmányait a Debreceni Egyetem angol nyelvű képzésein. Számuk a tavalyi évhez képest 71 fővel, 3,5 százalékkal emelkedett. Az intézmény angol nyelvű képzései közül a műszaki és az orvos- és egészségtudományi képzési terület lett a legnépszerűbb.

A legmagasabb ponthatárt a matematikatanár - latin nyelv és kultúra tanára osztatlan tanári szak állami ösztöndíjas képzésén jegyezték, oda 500 pontra volt szükség, emellett kiemelkedően magas eredménnyel, 460 ponttal lehetett bekerülni a kommunikáció és médiatudomány szakra, 442 ponttal pedig a jogász levelező állami ösztöndíjas képzésre. A pszichológia nappali állami ösztöndíjas képzésen 435, a levelező önköltséges képzésen pedig 434 pontot kellett elérni.

A legnépszerűbb mesterszak ebben az évben a pszichológia volt, valamint az emberi erőforrás tanácsadó, de az egészségügyi menedzser, az egészségpszichológia és a sportközgazdász szakokra is sokan jelentkeztek.

Pósánné Rácz Annamária, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója kiemelte, a jelentkező a besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal, mint alperes ellen. A keresetlevelet a jogvita eldöntésére illetékes Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de az Oktatási Hivatalhoz elküldve kell benyújtani. Az oktatási igazgató a pótfelvételit érintő újdonságról is beszámolt.

- Az elektronikus felvételi rendszer jól működik, ezt bizonyítja, hogy évek óta nagyon kevés hallgatót veszünk fel jogorvoslattal. Nagy változás várható idén a pótfelvételi eljárásban, hiszen ösztöndíjas képzésekre is lehet jelentkezni alapképzésben. Ebben az esetben talán várható egy nagyobb jelentkezési dömping. Az oktatásért felelős miniszter összesen 59 olyan szakot határozott meg, amit ösztöndíjas formában meg lehet jelölni, ebből huszonhárom a műszaki képzési terület szakja, emellett az agrár, a gazdaságtudományi, az informatikai, a pedagógus, a társadalomtudományi, valamint az orvos- és egészségtudományi képzési területek egyes szakjai érintettek – tette hozzá az oktatási igazgató.

A felvett jelentkezőknek a Debreceni Egyetem legkésőbb augusztus 8-ig küldi el a sikeres eredményről szóló határozatot és tájékoztatja őket a beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő teendőkről is. A pótfelvételi eljárás részleteiről és a határidőkről az intézmény később ad tájékoztatást.
 

Sajtóiroda - BZ