Áttörés az erdőssztyeppek kutatásában

A Debreceni Egyetem Lendület-kutatócsoportjának koordinálásával dolgozó kutatócsoport átírta az erdőssztyeppek megőrzésére vonatkozó konzervációs paradigmát. A publikáció a növénytani kutatások egyik vezető lapjában, a Frontiers in Plant Science című kiadványban jelent meg.

Az erdőssztyepp társulás nagy területeket borít Földünk felszínén, és mozaikos élőhelyeket alkotva átmenetet képez az erdő és a füves pusztai (sztyepp) növényzet között. Élővilágának különlegessége miatt nagy természetvédelmi jelentőséggel bír. A klasszikus ökológiai megközelítés ezt az élőhelyet hagyományosan „erdő” és „gyep” komponensekre bontotta, a konzervációs kezelések és védelmük is ezeknek az elemeknek a megőrzésére összpontosított.

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Ökológiai Tanszékének kutatói, Erdős László és Török Péter, a közlemények megosztott első szerzői, valamint az Ökológiai Kutatóközpontban és a Szegedi Tudományegyetemen dolgozó munkatársaik a 2020 márciusában közölt eredményeikkel felülírták ezt, a korábban érvényes paradigmát.

A kutatók hat helyszínen dolgoztak a Kiskunságban: Csévharaszt, Tatárszentgyörgy, Fülöpháza, Bócsa, Tázlár és Négyestelep térségében összesen 126 független mintavételi ponton mérték fel a növényzetet és a környezet jellemző paramétereit. Igazolták, hogy az erdőssztyepp közösségek erdő és gyep komponensei nem élesen határolódnak el egymástól, hanem közöttük egy fokozatos átmenet figyelhető meg. Ennek a vegyes résznek a fajgazdagságát az erdő és gyep alkotóelemeinek arányai mellett számos egyéb, például a kitettséggel és a mikroklímával összefüggő tényező is befolyásolja.

Török Péter, a kutatócsoport vezetője kiemelte: ezeknek a veszélyeztetett élőhelyeknek a megőrzésében fontos, hogy az erdőssztyepp növényzet részeit – az erdőt, a gyepet és átmeneteiket – ne külön kezeljék.

- Megőrzésük során a teljes átmenet együttes megőrzése lehet kívánatos, ami a jelenlegi élőhelykezelési és természetvédelmi paradigma átalakítását teheti szükségessé – hangsúlyozta az Ökológiai Tanszék egyetemi tanára.

A publikáció a növénytani kutatások egyik vezető nyílthozzáférésű lapjában, a Frontiers in Plant Science-ben olvasható.
További információ a csoport kutatásairól a http://grassland-restoration.eu/ oldalon érhető el.

Sajtóiroda - TPL