Tudósnők: a DE matematikusát díjazták

Nők a Tudományban Kiválósági díjjal ismerték el a matematikai tudományok területén Novák-Gselmann Eszter, a Debreceni Egyetem Analízis Tanészék egyetemi docensének kiemelkedő tudományos tevékenységét nőnap alkalmából.

A Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület a szakterületükön legkiválóbb fiatal kutatónők munkásságának elismerésére 2013-ban alapította a Nők a tudományban Kiválósági díjat. A kezdeményezés célja, hogy olyan fiatal kutatónőket ismertessenek meg a nagyközönséggel, akik a hazai és nemzetközi tudományos életben is kiemelkedően teljesítenek, mindemellett pedig a fiatal lányok körében is örömmel népszerűsítik a műszaki és természettudományos pályák sokszínűségét és lehetőségeit.

Az idei nőnap alkalmából Hargittai Magdolna akadémikus fővédnökségével, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével hetedszer adták át a díjat. Matematikai tudományok területén Novák-Gselmann Eszter, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Analízis Tanészék egyetemi docensének munkásságát ismerték el Nők a Tudományban Kiválósági díjjal a Magyar Tudományos Akadémián tartott csütörtöki ünnepségen.

A számok és a fizika világa már kisgyermekként lenyűgözte Novák-Gselmann Esztert, aki a Debreceni Egyetem Analízis Tanszékének egyetemi docenseként korosztálya egyik legígéretesebb magyar szakemberének számít. Kutatótevékenysége mellett igen magas színvonalú oktatói, konferenciaszervezői és jegyzetíró tevékenységet folytat, így tudományos közleményei mellett az elmúlt években 13 jegyzetet és példatárat készített egyetemi hallgatóknak.

Fő kutatási területe a függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek témaköre, de az utóbbi időben egyre többet foglalkozott a parciális és közönséges differenciaegyenletek elméletével, valamint a spektrálanalízis és -szintézis matematikai problémáival is, melyekben fiatal kora ellenére, komoly hatást kiváltó tudományos eredményeket ért el. Az általa vizsgált egyenletek a legtöbb esetben a mindenki által ismert úgynevezett algebrai egyenleteknél sokkal bonyolultabbak, melyek megoldásai nem számok, hanem függvények. Amennyiben egy vizsgált egyenlet valamely fizikai, kémiai, biológiai, társadalomtudományi vagy közgazdaságtani folyamat leírására szolgál, akkor annak megoldásával vagy a lehetséges megoldások vizsgálatával közelebb kerülhetünk a vizsgált folyamat megértéséhez is.

A Nők a Tudományban Egyesület közleményében kiemelte, hogy a hazai kutatónők díjazása azért is kiemelten fontos misszió, mert a nők aránya hazánkban még mindig rendkívül alacsonynak számít a mérnöki és természettudományos területeken, de világszerte egyre égetőbb kérdés a nők tudományos életben betöltött változó szerepvállalása.

Az Eurostat adatai szerint 2018-ban az Európai Unióban dolgozó mintegy 15 millió kutató és mérnök között a nők aránya 41% volt, hazánkban azonban ez az arány mindössze 30 % körüli. Mindez azzal magyarázható, hogy a kutatói hivatás és az anyaság egyensúlyának megteremtése sokszor különösen nagy terhet ró a nőkre.

Sajtóiroda