Ünnepi ülés a matematikusoknál

A Debreceni Egyetem nemzetközileg is elismert matematikusára, Varga Ottóra, valamint Széchenyi Istvánra és Eötvös Lórándra emlékeztek a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Matematikai Intézet és a DAB Matematikai Munkabizottságának közös rendezvényén, csütörtökön a DAB Székházban.

„Én azt szeretem hinni: minden jobb lelkű ember bizonyos vágyást hordoz szívében – habár sejtetlen is –: magán, felebarátin s mindenen, ami őt környezi, szüntelen javítani. Ezen a tökéleteshez ellenállhatatlan vonzódás legszebb tulajdona az emberi léleknek; s amint halhatatlan része jobban s jobban fejledez, annál inkább nő s erősödik az benne.” Széchenyi István Hitelének előszavát idézte a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett ünnepi ülésen Vincze Csaba egyetemi docens, a DE TTK Matematikai Intézetének igazgatóhelyettese, az MTA DAB Matematikai Munkabizottság elnöke csütörtökön a DAB Székházban. A Matematikai Intézet és a Matematikai Munkabizottság idei tudományos ülése a reformkor nyitányaként felfogható gondolatok jegyében zajlott.

- Célunk az értékteremtő tudomány személyessé tétele, középpontba állítva az értékteremtő tudós, még általánosabban, az értékteremtő és mérvadó gondolkodó alakját. A szűkebb szakterületet képviselve, a Debreceni Egyetem Matematikai Intézetéhez szorosan kötődő, nemzetközileg is elismert matematikusra, Varga Ottóra emlékezünk halálának 50. évfordulója alkalmából – hangsúlyozta köszöntőjében Vincze Csaba.

Eötvös Loránd – az ingán túl címmel Varga Nóra, a Matematikai Intézet egyetemi adjunktusa nyújtott bepillantást Eötvös Loránd munkásságába – az ingát kivételesen háttérbe szorítva –, bemutatva néhány részletet tudományszervező, politikai és pedagógiai tevékenységéből. A résztvevők megismerhették Eötvös Lorándot miniszteri, MTA elnöki és tanári oldaláról is.

Velkey Ferenc, a DE BTK Történelmi Intézet egyetemi docense Történelem és emlékezet -- a történész kérdései, amikor a forrás „emlékezik” címmel a történelem és emlékezet igen sokrétű és komplex viszonyának egy önmagában is összetett részproblémáját villantotta fel. Abból indult ki, hogy az emlékező szövegek esetében a különböző irányú (irodalmi, antropológiai, narratív- kognitív vagy szociálpszichológiai) vizsgálatok egyre kevésbé kérdeznek rá az „ön-elbeszélés” hitelességére.

110 éve született és 50 éve hunyt el Varga Ottó Kossuth-díjas egyetemi tanár, akadémikus, az idén 70 éves Természettudományi és Technológiai Kar első dékánja, az ugyancsak 70 éve megjelenő, nemzetközi rangú folyóirat, a Publicationes Mathematicae Debrecen egyik alapítója. A TTK iskolateremtő professzoráról Szilasi József, a Matematikai Intézet egyetemi docense Mesterünk, Varga Ottó címmel tartott előadást. Varga Ottó irányításával kezdte el tudományos munkásságát Tamássy Lajos, a Természettudományi és Technológiai Kar professor emeritusa, a Publicationes Mathematicae nemzetközi folyóirat főszerkesztője, a Geometria Tanszék egykori vezetője, aki idén februárban hunyt el.

Sajtóiroda - TPL