Útjára indította diplomás szakembereit a GTK

Hétszáznál is több végzős hallgató repítette magasba sapkáját szombaton a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának két diplomaosztó ünnepségén. Az oklevelek mellett számos kitüntetést is átadtak.

Felsőoktatási szakképzésben 173-an, alapképzésben 306-an, mesterképzésben 220-an, szakirányú továbbképzésben pedig 18-an tettek eleget a záróvizsga-követelményeknek a Gazdaságtudományi Karon (GTK).

Fenyves Veronika ünnepi beszédében kiemelte: a GTK egy száguldó gyorsvonattá változott, amely folyamatosan előrehaladva, újabb és újabb sikereket ér el.

- Oktató és kutató munkatársaim áldozatos tevékenységének eredményeként rendkívüli előrelépést tudtunk elérni a tudományos kutatások területén. Megsokszorozódott a magasan jegyzett publikációk száma, egyre több fiatal kollégánk jut el az egyetemi tanári kinevezésig. Ez pedig azt is jelenti, hogy az órákon is a legfrissebb kutatási eredmények jelennek meg. A Gazdaságtudományi Kar élen jár az új, a munkaerőpiac által igényelt szakok indításában és fejlesztésében. A nálunk végzettek, unikális tudásukkal, a társadalom egészének felemelkedését szolgálják – hangsúlyozta a dékán.

A Gazdaságtudományi Kar vezetője arról is beszámolt, hogy az intézmény tagja lett az AACSB nevű amerikai szervezetnek, ami tovább növeli a kar nemzetközi láthatóságát, egyben erősíti a diplomák értékét is.

- Képzéseinken oktatóink végig arra törekedtek, hogy ne csak szakmai tudást adjanak át, hanem a kompetenciáikat is fejlesszék. Így a végzettek a munkaerőpiac által elvárt újabb és újabb szakismereteket akár önállóan is meg tudják majd szerezni. Együtt tettük le tudásuk alapjait, amire munkahelyi vezetőikkel együtt építhetik fel különleges szaktudásukat – fogalmazott Fenyves Veronika.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szakmaiság és a szabadidő egyensúlya az, ami meghatározza a kar életét. Hiszen a GTK-n rengeteg rendezvényt szerveznek: a tudományos diákkörök, a konferenciák, a szakkollégiumok, a workshopok, a tanulmányutak, a szakestek, a főzések, a sportversenyek, a gólyatábor, a gólyabál, a felezés és a sárgulás azok az események, amelyeket meghatározó élményként magukkal visznek az egyetemi évekből a hallgatók.

A fogadalomtételt követően okleveles agrármérnökök, okleveles közgazdászok, okleveles közgazdásztanárok, okleveles menedzserek, okleveles tanácsadók, agrármérnökök, közgazdászok, sportszervezők, rekreációszervező és egészségfejlesztő szakemberek, rekreáció és életmód szakemberek, felsőfokú közgazdász-asszisztensek, felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztensek és Business Coach szakemberek sapkái repültek a magasba, összesen 717-en örülhettek.

A Főépület Díszudvarán tartott ünnepségeken a diplomák mellett okleveleket, kitüntetéseket és díjakat is kiosztottak.

A Debreceni Egyetem Rektora Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült: Czibrik Dávid Róbert, Kassa Zoltán, Nagy Péter, Németh Kevin

A Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült: Karácsony Kristóf, Kovács Emese Karolina, Pelyák Lejla, Szabó Zsanett

A Hallgatói Önkormányzat Elnökének és Alelnökének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesült: Bodó Vanda, Déri Márk, Fekete Réka, Máté Krisztián, Róka Attila

A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült: Boros Henrietta Mónika

Alma Mater Emlékérem kitüntetésben részesült: Macsuga Péter, Saska Viktor

Discipuli Pro Universitate Díjban részesült: Gyömbér Fanni, Németh Kevin

Hallgatói Mozgalomért Emlékplakett kitüntetésben részesült: Sánta János

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Arany Díszérme díjában részesült: Felföldi János, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának közelmúltban elhunyt docense, akit kimagasló életpályájának elismeréseként posztumusz tüntettek ki (a díjat felesége Kovács Szilvia vette át)

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Ezüst Díszérme díjában részesült: Balogh Péter, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára

Pro Facultate díjában részesült: Ráthonyi Gergely Gábor, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar adjunktusa, Kőmíves Péter Miklós, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar adjunktusa

Dr. Kádár Béla díjban részesült: Horváth Péter, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense

Dr. Kozma András díjban részesült: Darabos Éva, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense

Pro Educatione Oeconomicae díjában részesült: Szőllősi László, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense

Pro Scientiis Oeconomicae díjában részesült: Rákos Mónika, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára

Pro Meritis Interfacultatis díjában részesültek: Ildikó Némethová, PhD, Faculty of Applied Languages of the University of Economics in Bratislava dékánhelyettese, Szikora Veronika, a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék egyetemi tanára, dékánja és Farkasné Fekete Mária, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet egyetemi tanára

Intézménynek adományozva: a Debreceni Szakképzési Centrum (képviselte: Tirpák Zsolt, kancellár), a Debreceni Tankerületi Központ (képviselte: Türk László, igazgató), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (képviselte: Csernicskó István, rektor), a Szolnoki Szakképzési Centrum (képviselte: Vatai Soma, tanműhelyvezető), a Nyíregyházi Tankerületi Központ

A Gazdaságtudományi Kar Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesültek: Csaba Csilla, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar ügyvivő-szakértője, Tóthné Rajtik Ibolya, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar ügyvivő-szakértője

A Gazdaságtudományi Karért elismerő oklevélben részesült: Szilágyi-Asztalos Gyöngyi, a Felsőoktatási, Képzésfejlesztési és Minőségbiztosítási igazgatóság igazgatója, Sipos Henrietta, az Egyetemi Tanulmányi Nyilvántartási Igazgatóság igazgatója

Dr. Felföldi János díjban részesült: Pelyák Lejla

Dékáni Elismerő Oklevélben részesült: Bakosné Kiss Virág Ágnes, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar adjunktusa, Boruzs Klára, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar adjunktusa, Domonyi Renáta, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar nyelvtanára, Gabnai Zoltán, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar adjunktusa, Gazdag-Kerezsi Dóra, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar adjunktusa, Horváth Adrienn, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar adjunktusa, Németh Kevin, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos hallgatója, Takács Viktor László, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar mesteroktatója 

Pro Facultate Juventutis díjban részesült: Gyömbér Fanni, Lengyel Ádám 

Pro Juventute Dékáni Elismerő Oklevél kitüntetésben részesültek: Karácsony Kristóf, Sarkadi Barnabás, Tarnóczi Donát

Év oktatója díjban részesült: Kotsis Ágnes adjunktus, az év legjobb gyakorlatainak vezetéséért magyar nyelvű képzésben, Huzsvai László egyetemi docens, az év legjobb előadásainak tartásáért magyar nyelvű alapképzésben, Kalasné Bíró Klára egyetemi docens, az év legjobb előadásainak tartásáért magyar nyelvű mesterképzésben, Olvasztó Zsófia PhD hallgató, az év legjobb gyakorlatainak vezetéséért magyar nyelvű mesterképzésben, Trón Zsuzsanna adjunktus, az év legjobb gyakorlatainak vezetéséért idegen nyelvű képzésben, Nábrádi András egyetemi tanár, az év legjobb előadásainak tartásáért idegen nyelven

A Gazdaságtudományi Kar Kiváló Sportolója Oklevél kitüntetésben részesült: Iván Zsombor, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Szalai Márkó

A Gazdaságtudományi Kar kiváló gyakorlóhelye díjban részesült: az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. (képviselte: Meszesi János Zsolt, ügyvezető) és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (képviselte: Tóth Szabolcs, vezérigazgató)

A Gazdaságtudományi Kar kiemelt köznevelési, szakképzési és felnőttképzési partnere díjban részesült: a Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium (képviselte: Hochvart Judit, szakmai igazgatóhelyettes), a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium (képviselte: Molnárné Szecskó Ágnes, igazgató), a Hőgyes Endre Gimnázium (képviselte: Sárkányné Kertész Éva, intézményvezető), a Tóth Árpád Gimnázium (képviselte: Fenyősné Kircsi Amália, igazgató)

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának elismerő oklevelét kapta: Bally Daniella, Barát Bianka, Bikki Olívia, Boros Henrietta Mónika, Csahóczi Máté Benedek, Csirmaz Andrea, Déri Márk, Jáhn Alexandra Noémi, Kajdi Dóra Katalin, Lengyel Ádám, Ködöböcz Réka, Maklári Bálint, Molnár Anna Erzsébet, Nagy Károly Mihály, Németh Kevin, Pántya Dóra, Pelyák Lejla, Sarkadi Barnabás, Tarnóczi Donát, Varga Zsófia

Az Ihrig Károly Szakkollégium Emléklapjában részesülő alapképzésben végzett hallgatók: Biró Bettina, Csahóczi Máté Bence, Lengyel Ádám, Maklári Bálint, Molnár Anna Erzsébet, Sarkadi Barnabás, Tarnóczi Donát

Az Ihrig Károly Szakkollégium Emléklapjában részesülő mesterképzésben végzett hallgatók: Boros Henrietta Mónika, Dienes Balázs Bence, Gyarmati Gréta, Kajdi Dóra, Nemes Nikolett, Németh Kevin, Pelyák Lejla, Rácz Adél, Ribiczei György

A Magyar Közgazdasági Társaság Debreceni Ifjúsági Bizottsága Emléklapjait kapták: Balogh Orsolya, Biró Bettina, Bodó Benedek, Boros Henrietta Mónika, Csirmaz Andrea, Heringer Amanda Rebeka, Lengyel Ádám, Móricz Adrienn, Rácz Adél, Szémán Gabriella, Terdik Melitta

Az első ünnepség visszanézhető itt, a második pedig ezen a linken található.

 

Sajtóközpont