Diplomásait köszöntötte az Informatikai Kar

Összesen kétszázhuszonöt, nappali és levelező tagozaton végzett hallgató vehette át oklevelét a Debreceni Egyetem Informatikai Kar diplomaosztó ünnepségén. Hajdu András, a kar dékánja kiemelte, hogy a Debreceni Egyetemen diplomázott az ország első adattudósa, valamint arról is beszélt, hogy az informatikai szakemberek olyan tudást szereztek tanulmányaik során, mellyel felkészültek a modern kor kihívásaira.

A Debreceni Egyetem Főépületében, a Díszudvaron vették át diplomájukat az Informatikai Kar végzős hallgatói pénteken. Hajdu András dékán ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a modern informatika nagy potenciállal rendelkezik a problémamegoldásban, a hatékony döntéshozatalban és ezáltal meghatározó szerepet fog játszani a jövőben. Hozzátette azt is, hogy ebben a formálódó, új kihívásokkal teli világban minden eddiginél nagyobb jelentősége van az informatikus szakemberek munkájának.  

- Ez a diploma számos lehetőséget nyit meg a munkaerőpiacon vagy a továbbtanulás terén. Az itt megszerzett tudás a világban zajló folyamatok miatt szinte mindenhol könnyen kamatoztatható lesz, az elsajátított képességek, valamint a szakterületre irányuló figyelem és elvárások miatt számos tudományterület tart igényt az informatikára. Interdiszciplináris jelentősége miatt rengeteg más szakterületbe kaphatnak betekintést a diplomás informatikusok, akik számára ez kiemelkedő lehetőséget kínál. A mesterséges intelligencia terültén tetten érhető fejlődés rendkívül izgalmas, a gépi tanulás, a mélytanulás, a neurális hálózatok területén elért előrelépés hatalmas hatást gyakorolhat a technológia és a társadalom minden területére. Az intelligens rendszerek, a robotika esetében tapasztalható fejlődés lehetővé teszi az innovatív megoldások megjelenését az egészségügyben, a közlekedésben, az üzleti folyamatokban vagy a környezetvédelemben. Az adathasználat és az adatvédelem is kiemelt etikai kérdéseket vet fel, mindezek miatt kiemelt figyelmet kap az informatika, mely az új kihívásokat még nagyobb felelősség járul, ezért fontos, hogy az informatikusok részt vegyenek a társadalmi párbeszédben és lépést tudjanak tartani a változásokkal. Ezt segíti a tavaly szeptemberben a karon indult adattudomány mesterképzésünk is, melynek első végzős hallgatója, az ország első adattudósa itt vehette át a diplomáját. Az Informatikai Kar versenyképes, hiszen az infrastruktúra, az oktatás és az ipari együttműködések terén is folyamatosan fejlődik – fogalmazott a kari vezető. 

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán alap-, mester- és osztatlan képzésben nappali tagozaton 206 hallgató tett sikeres záróvizsgát és felelt meg a képesítési követelményeknek. Alapképzésben huszonkilencen gazdaságinformatikus, harmincnyolcan mérnökinformatikus, hetvenkilencen programtervező informatikus, négyen business informatics engineer, huszonhárman computer scientist, heten computer science engineer képesítést szereztek. Mester- és osztatlan képzésben hárman gazdaságinformatikus, egy végzős mérnökinformatikus, tizenegyen programtervező informatikus, ketten computer scientist, öten computer science engineer, ketten informatikatanár-matematikatanár, valamint  egy hallgató informatikatanár-történelemtanár, egy pedig informatikatanár-testnevelőtanár oklevelet vehetett át. 


Alap-, és mesterképzésben levelező tagozaton 19 hallgató tett sikeres záróvizsgát, közülük hárman gazdaságinformatikus, öten mérnökinformatikus, hatan programtervező informatikus végzettséget szereztek, mesterképzésben pedig egy hallgató adattudomány, egy gazdaságinformatikus, ketten programtervező informatikus, egy végzős pedig informatikatanár diplomát kapott.

A diplomaosztón kiemelkedő eredményeket elért hallgatókat és oktatókat is elismert az Informatikai Kar. Az IK Tanácsa az Informatikai Kar Érme kitüntetéssel jutalmazta Fazekas István professor emeritus több évtizedes áldozatos oktatói, kutatói, utánpótlásnevelő és tudományszervező munkáját. Az Informatikai Kar Díja kitüntetést Kocsis Gergely, az Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék egyetemi docense, Szathmáry László, az Információ Technológia Tanszék egyetemi docense kapta magas színvonalú tudományos tevékenysége és az utánpótlásnevelésben végzett áldozatos munkája elismeréseként. Az Informatikai Kar Kiváló Oktatója elismerést Tóth János, az Adattudomány és Vizua-lizáció Tanszék egyetemi adjunktusa, az Informatikai Kar Kiváló Dolgozója kitüntetést pedig Hajduné Pocsai Enikő ügyvivő-szakértő vehette át.

Az ünnepségen mindezek mellett átadták a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele és a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetéseket, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökségének Elismerő Oklevelét,  a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Elnökének és Alelnökének Elismerő Oklevelét, az Informatikai Kar Hallgatói Emlékérme kitüntetést, az Informatikai Kar Dékánjának Dicsérete elismerést, valamint azokat a hallgatókat is jutalmazták, akik részt vettek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában és a Hajós György Adattudományi Szakkollégium Programjában.
Sajtóközpont - BZ