Jogi kutatásaikat ismertették a doktoranduszok

Az emberi jogok és a klímavédelem kapcsolatáról, a kis lélekszámú települések fejlesztési lehetőségeiről, valamint a jegyzői jogállás változásáról szóló kutatásokról is beszámoltak hallgatók a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának Doktorandusz Konferenciáján. A pénteki rendezvényen 65-en mutatták be legújabb kutatási eredményeiket.

A 19. Doktorandusz Konferencián nem csak a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE ÁJK) Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatói képviseltették magukat, hanem az ország szinte összes jogi képzést folytató intézményéből érkeztek vendégek, például Miskolcról, Szegedről, Budapestről és Győrből is.

A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője a hirek.unideb.hu-nak elmondta: a plenáris nyitóelőadást minden alkalommal neves szakemberek tartják a konferencián, akik a szakma legnagyobb tekintélyeinek számítanak. Ettől a hagyománytól idén sem tértek el.

- Járt már itt többek között két igazságügyminiszter, az Alkotmánybíróság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, számos akadémikus. Idén Badó Attila, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának jogtörténeti, jogelméleti és összehasonlító jogi programvezetője, az MTA Állam és Jogtudományi Bizottságának elnöke a szociológiai módszerek jogtudományi kutatásokban való használatáról beszélt – ismertette Szabadfalvi József.

A plenáris előadás után a doktoranduszhallgatók 10 tudományterületi szekcióban, 15 perces magyar és angol nyelvű előadások keretében ismertették kutatási eredményeiket. A prezentációkat tudományos fokozattal rendelkező oktatók-témavezetők értékelték.

Az alkotmányjogi szekcióban szó esett például az emberi jogok és a klímavédelem kapcsolatáról, valamint a roma nemzetiség képviseletének alkotmányos dilemmáiról. Az agrárjogi, környezetjogi és közigazgatási jogi szekcióban arról hallhattak a résztvevők, hogy milyenek a kis lélekszámú települések fejlesztési lehetőségei, illetve miként változott a jegyzői jogállás a rendszerváltozástól napjainkig.

Büntetőjogi, büntető eljárásjogi, európai jogi, jogtörténeti és jogelméleti, munkajogi és szociális jogi, nemzetközi jogi, pénzügyi jogi, polgári jogi, valamint polgári eljárásjogi szekciókat is rendeztek.

- Ez a konferencia kiváló alkalmat teremt arra, hogy ne csak a doktori iskolák, hanem a doktoranduszok is megismerjék egymást, a kutatási eredményeket, ami akár egy jövőbeli közös gondolkodásnak is alapja lehet. Remek alkalom ez az inspirálódásra. A nyitóelőadás pedig egyebek mellett abban segített a hallgatóknak, hogy miképpen kell a kutatásmódszertan helyes használatával felépíteni egy doktori értekezést – fogalmazott Szikora Veronika, a DE ÁJK dékánja.


 

Sajtóközpont – OCs