DE-rektorhelyettes a FEPS elnökségében

Vezető testületének tagjává választotta Csernoch László professzort, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettesét, az Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet igazgatóját szeptemberi, Tallinban rendezett tanácskozásán a Federation of European Physiological Societies (Európai Élettani Társaságok Szövetsége).

A FEPS összefogja és koordinálja az európai országokban működő élettani társaságok munkáját, emellett lehetőséget teremt a szakmai konzultációra, segítve ezzel is, hogy az egyes társaságok kutatói ne csupán saját nemzeti, hanem az európai nemzetekhez tartozó valamennyi kutatói közösség tevékenységét, eredményeit megismerjék.

- Emellett fontos feladatunk, hogy egységesen képviseljük az európai kutatóközösséget különböző szakmai – tudománypolitikai vagy egyszerű, a hétköznapokat szakmai oldalról érintő – kérdésekben, véleményt fogalmazzunk meg nemzeti vagy európai uniós szinten tervezett, bevezetni kívánt törvények esetében – ismertette a FEPS tevékenységét a hirek.unideb.hu portálnak Csernoch László.

- Kiemelt területként kezeljük a szakmai utánpótlás nevelése kapcsán a fiatal generáció bevonását a kutatómunkába, emellett fontos az oktatással kapcsolatos tapasztalatok cseréje, egymás oktatásmódszertanának megismerése, valamint a nem szűkebb értelemben vett tudósközösség oktatása, tehát olyan programok szervezése, amelyek a laikus közönségnek is megmutatják, mi az, amit élettannak nevezünk, mivel foglalkoznak a tudományterületen munkálkodó szakemberek, hiszen az élettan az a tárgy, amelyik az anatómiával együtt megalapozza az orvostudományt, mivel ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy valaki beteg, ahhoz egy dolgot biztosan tudni kell: milyen, amikor egészséges, így a gyógyítás során egyértelmű legyen, hogy hova kell eljutni – hangsúlyozta a szakterület kiemelt szerepét a Debreceni Egyetem (DE) tudományos rektorhelyettese.

Csernoch professzor 1985. február 1-e óta dolgozik a DE, illetve annak jogelődje, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében, 1988 óta tagja a Magyar Élettani Társaságnak (MÉT), amelyben az elmúlt évtizedek alatt több feladatot is ellátott: először tag, majd a vezetőség tagja, jegyző, főtitkár, 2014-2018 között pedig elnöki posztot is betöltött.

2015 óta dolgozik az International Union of Physiological Sciences vezetésében, kezdetben a The Board of the General Assembly tagjaként, jelenleg pedig a mozgással kapcsolatos Comission vezetője.

- A hosszú évek alatt, amíg a MÉT testületeiben különböző pozíciókban dolgoztam, megismertem a FEPS-ben zajló szakmai munkát, de így is meglepetésként ért a felkérés, amelyről végül a szeptember 14-16. között az észt fővárosban, Tallinban rendezett soros ülésén döntött a szervezet. Eddigi munkásságom elismerését is jelenti, ugyanakkor szakmailag kihívást is jelent, ezért megtisztelő, hogy számítanak a munkámra, így örömmel vállaltam a feladatot – mondta a FEPS elnökségi tagja.

- Az egyetemen, azon belül az Élettani Intézetben dolgozó munkatársak, de mondhatom azt, hogy a szakterület hazai művelői, az „élettanászok” profitálhatnak mindebből, hiszen Európában hat ember alkotja az Élettani Társaságok Szövetségének vezetőségét, és ha a vezetőségben egy magyar, egy debreceni is van, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy hazánkban és a Debreceni Egyetemen olyan munka zajlik, ami elismerésre méltó – összegezte Csernoch László.

Sajtóközpont – BZs