Ablak a nagyvilágra

A Református Kollégium diákjainak egykori, külföldi városokban tett tanulmányútjai álltak a középpontban azon a konferencián, amelyet „Négy ablak” címmel rendezett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara.

A program elnevezése Róth Miksa üvegfestő és mozaikművész alkotásaira, a Debreceni Egyetem Főépületének Aulájában 1938-ban elhelyezett ólomüvegablakokra utal, amelyek a debreceni diákok külföldi egyetemjárásainak fontos állomásait: Zürichet, Utrechtet, Wittenberget és Genfet, illetve a négy hagyományos egyetemi fakultás latin nevét, Jurisprudentia, Philosophia, Medicina, Theologia ábrázolják.

A reformáció 500. évfordulójának alkalmából tartott szeptember 27-i ünnepi tanácskozáson Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke mellett az érintett országok – Svájc, Hollandia és Németország – magyarországi nagykövetei tartottak előadást a több évszázados közös hagyományokról, a határokon átívelő oktatási kapcsolatokról.


- Ezekben az országokban a 17-18. században az egykori kollégiumi diákok számos alkalommal tettek látogatást, hogy tudásukat gyarapítsák, csakúgy, mint modernkori társaik, akik ma már a legszélesebb képzési palettát kínáló hazai felsőoktatási intézmény, a Debreceni Egyetem diákjaiként gyűjtik ismereteiket itthon – és elődeikhez hasonlóan – külföldi intézményekben egyaránt – emelte ki köszöntőjében Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettes.

- A közös emlékezet része a múlt, ezeket a közös hagyományokat ünnepeljük ma együtt az egyetem Aulájában a tudomány szellemében, a reformáció fél évszázados ünnepe alkalmából. A múltat felidézve feladatunk a jövőben a hagyományok továbbvitele, gondozása magyarként, németként, európaiként egyaránt, a közös jövőnk érdekében – fogalmazott előadásában Volkmar Wenzel, a Német Szövetségi Köztársaság nagykövete.

- A történelem hosszú időn át kegyesebb volt Hollandiához, mint Magyarországhoz, de ez nem változtat azon a tényen, hogy egymás barátai vagyunk – hangsúlyozta René van Hell. Hollandia kijelölt nagykövete a holland-magyar kulturális kapcsolatokat is kiemelte, hozzátéve, hogy a két ország ma is erős szövetségese egymásnak az Európai Unióban, a NATO-ban és az ENSZ-ben egyaránt.

- A reformáció alapja a szabadság, amely minden embert – hívőket, nem hívőket egyaránt – egyesít. A reformáció máig tartó hatása megmutatkozik a lelkiismereti szabadság, az oktatáshoz való jog és a nemek közötti esélyegyenlőség területén egyaránt. Ezért is lehet felekezeteken túlmutatóan közösen ünnepelni – mutatott rá beszédében Peter Burkhard, Svájc budapesti nagykövete.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke „A reformáció korának oktatástörténeti hatása Debrecenben” című előadásában hangsúlyozta a Református Kollégium áldozatvállalását a Debreceni Egyetem jogelődje, a Magyar Királyi Tudományegyetem létrejöttében. Felelevenítette a reformáció oktatástörténeti hatásait, megidézve az elmúlt évszázadok legkiválóbb személyiségeit, akiknek nevei az egyetem Főépületének Díszudvarán kőbe vésve olvashatóak.

A rendezvényt követően kiállítás nyílt a Református Kollégium Nagykönyvtárának féltve őrzött kincseiből. A kötetek egy része az egykori vándordiákoknak köszönhetően került évszázadokkal ezelőtt Debrecenbe.

Sajtóiroda - BZs