Összekötő kapocs a magyar nyelv

Nyolc országból huszonegyen érkeztek a Nem Magyar Anyanyelvű Magyartanárok (NeMaMaT) konferenciájára, amelyet ebben az évben 6. alkalommal szervezett meg a Debreceni Nyári Egyetem.

A fennállásának idén 90. évfordulóját ünneplő intézmény régóta kapcsolatban áll olyan külföldi tanárokkal, akiknek a magyar az az idegen nyelv, amelyet hazájukban tanítanak. Számukra biztosít lehetőséget évről évre a konferencia, amelyen tapasztalatot cserélhetnek és új szakmai kapcsolatokat is kialakíthatnak a résztvevők.


– A 2012-ben rendezett első találkozó célja - megszólítani azokat a külföldi intézményeket, civil szervezeteket, ahol magyar, mint idegen nyelvet tanítanak - nem változott, csak bővült az évek során – mondta a program július 31-i megnyitóján Dobi Edit. A Nyári Egyetem szakmai vezetője, a konferencia fő szervezője kiemelte: ez a tevékenység bővült az évek során a sajátos szükségletek felmérésével, szintfelméréssel, lektorok, hétvégi iskolák tanárainak találkozójával, valamint a hasznos módszerek cseréjével.


A konferencia témája idén a magyar kultúra és a magyar művészetek szerepe a magyar, mint idegen nyelv tanításában. Az egyes szekciók a téma egyes részterületeit dolgozzák fel, különös tekintettel az irodalom, a film, a zene, a néptánc, valamint a magyar kulturális örökség értékeire.


–Szeretnénk lehetőséget teremteni arra, hogy a találkozó résztvevői szervezett formában találkozhassanak, kapcsolatokat építhessenek más országokban tanító kollégáikkal, valamint eszmecserét folytathassanak egymással és a Debreceni Nyári Egyetem tanáraival, szakembereivel, és minderre ez a fórum tökéletesen alkalmas – hangsúlyozta megnyitójában Szaffkó Péter, a Debreceni Nyári Egyetem igazgatója.


Az augusztus 2-ig tartó rendezvény alatt óralátogatásokra és konzultációkra is lehetőség nyílik, az esti órákat pedig együtt tölthetik a Nyári Egyetem mintegy 40 országból Debrecenbe érkező külföldi hallgatójával a számukra szervezett kulturális programokon. A konferencia hivatalos nyelve a magyar.


Sajtóiroda - BZs