A Debreceni Egyetem öt karának végzős hallgatói vették át oklevelüket pénteken és szombaton. Összesen több mint nyolcszáz szakember tett esküt a Díszudvaron arra, hogy hivatását a legjobb tudása szerint gyakorolja.

A gyerekek és a család szolgálatában

Óvodapedagógusokat, nemzetiségi óvodapedagógusokat, csecsemő-, és kisgyermeknevelőket és szociológusokat avattak pénteken a Debreceni Egyetemen. A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar diplomaosztó ünnepségén négy alapszakon 122, szakirányú továbbképzésen 161, két felsőoktatási szakképzésen pedig összesen 37 hallgató kapott oklevelet. Az ünnepi tanácsülésen több kari és hallgatói kitüntetés mellett átadták a Debreceni Egyetem 1 arany, 4 gyémánt és 1 vas díszoklevélét is az 50, 60 illetve 65 éve végzett pedagógusoknak. Több évtizeden át kifejtett színvonalas pedagógiai munkájáért az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pedagógus Szolgálati Emlékérét vehette át Fazekas Jánosné testnevelő.
Informatikusok lettek

Gazdaságinformatikusok, informatikus könyvtárosok, informatikatanárok, könyvtárpedagógia tanárok, mérnökinformatikusok, programozó matematikusok és programtervező informatikusok –163 végzős vette át oklevelét az Informatikai Kar pénteki ünnepségén: nappali tagozaton 141 jelölt, levelező tagozatán 22 jelölt felelt meg a záróvizsga követelményeinek. Az ünnepélyes fogadalomtételt követően egyetemi hallgatói önkormányzati és kari elismeréseket adtak át, mások mellett a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült Tóth Róbert mérnökinformatikus; Alma Mater Emlékérem kitüntetést kapott Csont István, a DE Hallgatói Önkormányzatának elnökhelyettese. Az Informatikai Kar Díja posztumusz kitüntetést adományozták Iglói Endrének, az Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék volt adjunktusának. A kar legmagasabb hallgatói kitüntetését, az Informatikai Kar Hallgatói Emlékérmet vette át Csoba István okleveles programtervező informatikust és Konkoly Ágnes okleveles programtervező informatikus.
Fogorvosokat esküje

A Fogorvostudományi Kar ugyancsak pénteken tartotta ünnepi tanácsülését, melyen 68 végzős hallgató vette át oklevelét. A Debreceni Egyetem Díszudvarán 30 magyar és 38 külföld hallgatót avattak fogorvosdoktorrá, miután esküt tettek hivatásukra. A diplomák átadását követően elismeréssel, díszoklevéllel és ösztöndíjjal jutalmazták a kar kiemelkedő eredményeket elérő oktatóit és hallgatóit. Egyebek mellett átadták az Év oktatója kitüntetést, melyet a Fogorvostudományi Kar és a fogorvostan hallgatók döntése alapján Kelentey Barna és Varga István egyetemi docenseknek kaptak, a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, az oktatás szervezésében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül. Szabadi László fogorvosdoktor vehette át a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét, mellyel kiváló tanulmányi eredményét és az egyetem közéletében kifejtett aktív közéleti tevékenységét díjazták.Diplomás agrárszakemberek

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán is szombaton rendezték meg a tanévzáró diplomaátadó ünnepségét. Az eseményen 235 – a hagyományos, az alap- és a mesterképzésben, a felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben – végzett hallgató vehette át oklevelét. Az ünnepségen többek között címzetes egyetemi tanári és tiszteletbeli docensi címeket is átadtak, a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét Németh Paméla, a MÉK Hallgatói Önkormányzatának Elnöke kapta.Gyógyszerészeket avattak

Ötvenkilenc gyógyszerészdoktort avattak szombaton a Debreceni Egyetem Főépületében. A Gyógyszerésztudományi Kar diplomaosztó ünnepségén 46 magyar és 13 külföldi hallgató tette le az esküt, és kapta kézhez diplomáját. A rendezvényen a kar kitüntetéseket is adományozott. Pozsgay Csillát és Györgyné Vágó Magdolnát címzetes egyetemi docensi címmel tüntették ki a kar hallgatóinak oktatásában végzett érdemeik elismeréseként. A Mezey Géza Alapítvány emlékplakettjével a kar két kiváló eredményeket felmutató oktatóját, Herczegh Pál professzort és Ujhelyi Zoltán adjunktus díjazták. A Mezey Géza díj hallgatói emlékérmét idén Molnár Nikolett és Oláh Dóra kapták. A Sztaricskai-emlékdíjjal az oktatás és kutatás területén elért kimagasló teljesítményéért Siposné Fehér Pálma adjunktust tüntették ki.


Sajtóiroda - MM, TB, TPL