Megújuló képzések a TTK-n

Korszerűsített tantervek alapján tanulnak szeptembertől a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának elsőéves hallgatói. A változásokat a Természettudományos Tárgyakat Oktató Középiskolai Tanárok Fórumán ismertették.

- A Természettudományi és Technológiai Kar célja, hogy a tudományban és az iparban egyaránt használható tudást, valamint a munkaerőpiacon versenyképes diplomát adjon hallgatói kezébe. Ehhez folyamatosan korszerűsíteni kell a képzések tartalmát, az új tudáselemeket beépíteni, a már elavultakat pedig elhagyni – hangsúlyozta bevezetőjében Kun Ferenc, a kar oktatási dékánhelyettese a május 27-ei Természettudományos Tárgyakat Oktató Középiskolai Tanárok Fórumán a Debreceni Egyetemen.

Az oktatási dékánhelyettes elmondta, hogy a felsőoktatási szakokhoz tartozó képzési és kimeneti követelményeinek megújítását 2015-ben kezdeményezte a kormányzat, az akkor már mintegy tíz éves leírásoknál ugyanis szükségesnek ítélték a tartalmi felülvizsgálatot. A tavaly nyáron befejeződött folyamatot követően kezdődött az új képzési és kimeneti követelmények és az azzal egyidejűleg bevezetett Magyar Képesítési Keretrendszer alapján a Természettudományi és Technológiai Kar új tanterveinek kidolgozása.

- Egyrészt az volt a cél, az eltelt időszak új technológiáinak fényében korszerűsítsük a tudásanyagot, másrészt, hogy a felvételizők, szüleik, illetve a munkáltatók számára is átlátható, világos legyen, hogy melyik szakon milyen diplomát lehet szerezni, illetve azokkal mely szektorokban, milyen munkát lehet végezni – magyarázta Kun Ferenc.

Az oktatási dékánhelyettes előadásában kifejtette, hogy a korábbi tantervekben a BSc- és MSc-szakoknál az integritás sérült, mivel nem egyszerre dolgozták ki őket, így aránytalanul nagy hangsúlyt kaptak az alapképzések, de most jobban összehangolták őket. A több komponensű tanulás bevezetésével csökkentik a kontaktórák és vizsgák számát, miközben több önálló, otthoni feldolgozás, illetve csoportos projektmunka vár majd a hallgatókra, valamint növelik a gyakorlati órák arányát az elméletihez képest.


Az általános áttekintést követően a Természettudományi és Technológiai Kar intézeteinek felelősei saját szakjaik változásait ismertették. Az előadásokból kiderült, hogy az alapképzések többségénél megszűnnek a specializációk, inkább a mesterképzésben kap szerepet egy-egy tudományterület egyedi tudásanyaga, valamint növelték a gyakorlatok arányát.

Sajtóiroda - TPL