Egyetemi tag az ifjúsági akadémiában

A fiatal kutatókat tömörítő európai szervezet, a Young Academy of Europe a tagjai közé választotta Török Péter biológus-ökológust, a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszékének egyetemi docensét.

A Young Academy of Europe (YAE) jelenleg mintegy 200 ifjú kutatót tömörítő szervezet, mely az Academia Europea-val szoros együttműködésben szakértői és tanácsadó feladatokat lát el tudományos kérdésekben és tudományos problémákkal összefüggő társadalmi véleményformálásban.

Kiemelt szerepet tölt be az európai kutatásfinanszírozási és kutatási stratégia jövőbeni céljainak megfogalmazásában és kidolgozásában, valamint a fiatal kutatók véleményének és érdekeinek hatékony képviseletében. A YAE-nek jelenleg négy magyar tagja van, Török Péter az első a Debreceni Egyetemről.

Az Ökológiai Tanszék egyetemi docense az eurázsiai gyepterületeken zajló vegetáció-dinamikai folyamatokat vizsgálja különös hangsúlyt fektetve a fajkészlet, a biomassza produkció, a terjedési folyamatok és a talajmagbank vizsgálatára. Arra keresi a választ, hogy a természetes ökoszisztémák biológiai sokféleséget kialakító és fenntartó folyamataira milyen hatással van az ember környezet-átalakító tevékenysége, a mezőgazdaság intenzifikációja, az élőhely-fragmentáció, valamint a klímaváltozás.

Sajtóiroda - TPL