Analitikusokat és kutatókat avattak

Orvosi diagnosztikai analitikusok, okleveles egészségpszichológusok, klinikai laboratóriumi kutatók és molekuláris biológusok vették át diplomájukat szombaton a Debreceni Egyetemen az Általános Orvostudományi Kar tanévzáró ünnepi ülésén. A kar osztott alap- és mesterképzésein 95 magyar és külföldi hallgató fejezte be tanulmányait.

- A Debreceni Egyetem hazánk legszínesebb képzési palettájával rendelkező egyeteme. Intézményünk tudományos teljesítménye alapján az elmúlt évben is előkelő helyet foglalt el a hazai és a nemzetközi felsőoktatási intézmények rangsorában. Eredményeinkkel, dinamikus fejlesztéseinkkel, kiegyensúlyozott gazdálkodásunkkal méltán vívtunk ki elismerést. Legyenek büszkék arra, hogy tudásukat és diplomájukat az ország egyik legrangosabb, nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő színvonalú egyetemén szerezték meg – kezdte ünnepi beszédét Németh Norbert, az Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese.

A professzor hangsúlyozta: a laboratóriumi és képalkotó diagnosztika, valamint a molekuláris biológia az orvos- és egészségtudományon belül a legdinamikusabban fejlődő területek közé tartozik. A számítógépes és informatikai háttérrel támogatott, gyakran automatizált műszerek, a digitális képalkotó technikák, a laboratóriumi vizsgáló módszerek, a géntechnológia és a személyre szabott orvoslás egyre nagyobb szerepet kapnak a modern orvostudományban, és a napi gyakorlati munka részévé válnak. A nagy mennyiségű információ kezeléséhez, értelmezéséhez pedig az eddigieknél sokkal magasabb szintű elméleti és gyakorlati ismeretek  kellenek.

- A szakorvosok mellett a modern orvos- és egészségtudományban számos olyan szakemberre van szükség, akik képesek az eredmények önálló értelmezésére a kórházak diagnosztikai laboratóriumaiban, a képalkotó diagnosztika területein, az orvosbiológiai kutató laboratóriumokban és a gyógyszeriparban. Ehhez nem csupán jó gyakorlati érzék kell, hanem korszerű ismereteken nyugvó, komoly elméleti felkészültség is. Olyan munkatársakra van szükség, akik képesek a korszerű műszer- és méréstechnika alkalmazására, azt is értik, hogy mit miért mérnek, a mérés min alapszik, jártasak az adatfeldolgozás korszerű módszereiben, illetve akik saját szakterületükön hosszú távon is alkalmasak elméleti és gyakorlati ismereteik önálló bővítésére, folyamatos gyarapítására – emelte ki a dékánhelyettes.

Az Általános Orvostudományi Kar orvosi diagnosztikai analitikus alapszakán 43-an, az egészségpszichológia mesterszakon 23-an, a klinikai laboratóriumi kutató mesterszakon 10-en, a molekuláris biológia mesterszakon pedig 19-en végeztek, akik az eskütételt követően vették át diplomájukat.


Az ünnepségen az Általános Orvostudományi Kar hat, most végzett hallgatója, Bákonyi Dzsenifer Barbara, Molnár Ádám, Artjola Puja, Tolvaj Beatrix, Váradi Eszter Anna és Yahya Kamel kapott DETEP oklevelet, a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában végzett munkájáért. Bákonyi Dzsenifer Barbara és Váradi Eszter Anna pedig elismerő oklevelet vehetett át a Hatvani István Szakkollégium képzési programjában elért kiváló eredményeiért.  

Sajtóközpont - CzA