Kutatási támogatásról döntött az MTA

A Debreceni Egyetem 14 kutatócsoportjának működését támogatja a Magyar Tudományos Akadémia 2017 júliusa és 2022 júniusa között. Tíz már működő és négy új kutatócsoport kap költségvetési támogatást.

A Debreceni Egyetemen már meglévő kutatócsoportok közül az Ádány Róza, Balla György, Bartha Elek, Debreczeni Attila, Horváth M. Tamás, Kertész András, Kisvárday Zoltán, Pintér Ákos, Szöllősi János és Trócsányi Zoltán vezetésével működők nyertek a Magyar Tudományos Akadémia pályázatán.

Négy új debreceni kutatócsoport is kiérdemelte a támogatást a következő öt évre: a szociális viselkedés evolúcióját vizsgáló szakembergárda Barta Zoltán László irányításával, a cerebrovaszkuláris és neurodegeneratív betegségekkel foglalkozó kutatók Csiba László vezetésével, Fábián István és kollégáinak összetett kémiai reakciók mechanizmuskutatása, valamint Fuxreiter Mónika rendezetlen (fuzzy) fehérje komplexeket kutatócsoportja.

Az Állam- és Jogtudományi Karon tehát egy, az Általános Orvostudományi Karon öt, a Bölcsészettudományi Karon három, a Népegészségügyin egy, a Természettudományi és Technológiai Karon pedig négy kutatócsoport munkájához járul hozzá az MTA, évente 18 és 34 millió forint közötti összeggel.

A 2017. július 1. és 2022. június 30. közötti támogatási időszakra vonatkozó felhívásra összesen 129 pályázat érkezett. A bírálati szakaszt követően az MTA elnöke által felkért 27 tagú zsűri tudományterületenként rangsorolta a pályázatokat, illetve javaslatot tett a támogatandó csoportokra. A zsűri alapelve az volt, hogy előnyben részesítse azt a pályázatot, amelyet az elmúlt öt évben nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket elért, iskolateremtő egyéniségű kutató nyújtott be, és a kutatási téma nem mutat párhuzamosságot az akadémiai kutatóintézetekben végzett munkával.

A zsűri javaslata alapján meghozott MTA-elnöki döntés értelmében 2017. július 1-től 15 egyetemen és 4 közgyűjteményben összesen 2,06 milliárd forintos támogatással 82 kutatócsoport kezdheti meg ötéves munkáját, köztük 30 a matematikai és természettudományok területén, 30 az élettudományok területén, illetve 22 a bölcsészet- és társadalomtudományok területén. Így a 2013-ban indult 15 kutatócsoporttal együtt július 1-jétől 97-re nő az MTA által támogatott egyetemi kutatócsoportok száma.

 

Forrás: mta.hu

Sajtóiroda - TH