Egyetemi kitüntetettek a város napján

Debrecen város napja alkalmából díszpolgári címet adományozott az önkormányzati képviselőtestület Bitskey Istvánnak, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusának. Balla József, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika igazgatója Pro Urbe díjat vehettek át a hétfői ünnepi közgyűlésen.

I. Lipót magyar király 1693-ban szabad királyi város rangot adományozott Debrecennek. Az évforduló alkalmából, Debrecen város napján Papp László polgármester elismeréseket adott át a Kölcsey Központban az ünnepi közgyűlés keretében.

Debrecen város közgyűlése a város és polgárai anyagi, szellemi és erkölcsi gyarapodásában, fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szerző, a város tekintélyét erősítő életmű elismeréseként adományozza a „Debrecen Város Díszpolgára" kitüntetést. Idén Bitskey István, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa vehette át a kitüntetést.

Bitskey István a hazai és a debreceni irodalomtörténet-írás kiemelkedő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Fő kutatási területe a középkor, a reneszánsz, a barokk európai és magyar kultúrája. Több önálló kötetet publikált e tárgykörben. Ezek közül négy külföldön jelent meg, kettő német, egy olasz és egy szlovák nyelven. A korábbi Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalom Tanszékén oktatott. 1981-ben a tanszék vezetője lett, majd az irodalmi tanszékekből alakult Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet igazgatójává nevezték ki. Két perióduson keresztül látta el a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztségét. Az irodalomtörténeti tanulmányokat megjelentető Csokonai Universitas Könyvtár című könyvsorozat 50 kötetét szerkesztette, a Debreceni Szemle szerkesztőbizottságának egykori tagja. Az MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága, valamint – 2008 és 2014 között – a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke volt. Munkásságát 1999-ben Apáczai Csere János-díjjal, 2007-ben Debrecen Város Csokonai-díjával, 2018-ban Széchenyi-díjjal ismerték el.

A város fejlődését és jó hírnevét növelő, a helyi közösség javát szolgáló, évtizedeken keresztül kifejtett, közmegbecsülést érdemlő tevékenység elismeréseként Debrecen Város Pro Urbe díját adományozta a testület Balla József egyetemi tanárnak, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika igazgatójának.

Balla József egyetemi tanár, a hazai és a nemzetközi nefrológia – a vesebetegségekkel foglalkozó orvostudományi ág – meghatározó, kiemelkedő egyénisége. 1984-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Az egyetem elvégzése után az I. számú Belgyógyászati Klinikán állt munkába klinikai orvos munkakörben. 1989-től egyetemi tanársegéd, 1996-tól egyetemi adjunktus, 2000-től egyetemi docens, 2006 szeptemberétől mint egyetemi tanár vesz részt az általános belgyógyászati és nefrológiai betegellátásban, valamint az egyetem oktatási tevékenységében és tudományos életében. A Nephrologia Tanszéket 2003 óta vezeti, 2018-tól a Belgyógyászati Klinika igazgatója. Nemzetközi hírű kutatólaboratórium létrehozója és vezetője az ér- és vesebetegségek területén. Az orvostudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Tudományos és oktató munkája elismeréseként 1998-ban Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2004-ben Széchenyi István Ösztöndíjat kapott. 2000-ben az egyetem a „Legjobb klinikai témájú tudományos közlemény” díjjal jutalmazta publikációját. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Díját, 2015-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át.

A további díjazottak:

Pro Urbe díj:
Gyurosovics József, rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens.
Tamus István grafikusművész, rajz-vizuális kultúra és művészettörténet-tanár.

Mecénás-díj: Szilágyi János, üzletember, a Debrecen Tigers Baseball & Softball Club alapítója.

Sajtóiroda