Iránymutató cikk a gyepek világáról

A Debreceni Egyetem kutatóinak gyepi biodiverzitásról szóló kutatása volt az elmúlt öt év legtöbbet idézett cikke a nagy múltú botanikai folyóiratban, a Florában.

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológia Kar Ökológiai Tanszék és Növénytani Tanszék, valamint az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport munkatársainak (Valkó Orsolya, Török Péter, Matus Gábor és Tóthmérész Béla) 2012-ben publikált kutatása volt a folyóirat elmúlt öt évben megjelent cikkei közül a 2012-2017-es időszakban a legtöbbet idézett az Elsevier kiadó adatbázisa, a Scopus alapján.

A Debreceni Egyetem kutatói a Florában megjelenő publikációjukban a gyepi biodiverzitást fenntartó eljárások hatását elemezték kutatásaik alapján (Flora 207 (Issue 4) 2012, Pages 303-309). Vizsgálatunkban kimutatták, hogy a kísérőfajokkal összefüggésben a kaszálás hozzájárul a magas fajgazdagság fenntartásához, valamint az avarfelhalmozódás csökkentéséhez. Cikkük felhívta a figyelmet arra is, hogy a kaszálórétek faj- és virággazdagságának fenntartásához és a sokféleségének megőrzéséhez a mozaikos kezelés kulcsfontosságú. Azaz egy réten legyenek rendszeresen kaszált és nem kaszált foltok egyaránt, hiszem egyes értékes fajok a rendszeres kaszálást igénylik, mások pedig a rendszeresen nem kaszált foltokban jelennek meg tömegesebben.

Az 1818-ban alapított Flora az Elsevier kiadó által gondozott lap, mely a legpatinásabb botanikai lapok egyike a leghosszabb folyamatos publikációs előtörténettel. Jellemzően növények felépítésével (morfológia és szövettan), elterjedésével és funkcionális növényökológiai kutatásokkal kapcsolatos cikkek jelennek meg benne.

Sajtóiroda - TPL