Jó esélyekkel indul, aki a GTK-t választja

Rendkívül széles a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE GTK) képzési palettája, amely a szakképzésektől egészen a doktorképzésekig terjed. A gazdaságtudományok mellett a sport-, a bölcsészet- és az agrártudományok képzési területhez kapcsolódó szakok is megtalálhatók a karon.

Mintegy ötezres hallgatói létszámával a legnépesebb egyetemi karnak számít a Debreceni Egyetemen a GTK. Azoknak, akik tovább szeretnének tanulni jelenleg 9 alap- és 13 mesterszakos képzést, illetve 4 felsőoktatási szakképzést kínálnak.   

A hozzájuk jelentkezők 75-80 százaléka a gazdaságtudományi szakok valamelyikén szeretne tanulni, melyek közül a legmeghatározóbbak: a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a kereskedelem és marketing, valamint a turizmus-vendéglátás.

- A sporttudományok közül a sportszervezés, valamint a rekreáció és életmód, az agrárképzések közül a vidékfejlesztési agrármérnöki szakok iránt szoktak a legtöbben érdeklődni – ismertette a kar dékánja.    

Pető Károly elmondta: felsőoktatási szakképzéseik – melyek kizárólag gazdaságtudományi képzések – 4 félévesek, azaz két évig tartanak. Az ezekre a szakokra felvett hallgatók nagy része állami ösztöndíjban részesül. Amennyiben az itt tanulók valamelyik alapszakon folytatnák tanulmányaikat, a felsőoktatási szakképzés keretében szerzett krediteket elismerik, így a képzés ideje lerövidül. Az alapképzéseken diplomát szerzők részére 4 féléves mesterszakokat kínál a kar, melyek esetében fokozottabb specializációra törekszenek. A 7 féléves alapszakok esetében az utolsó félévben 12-14 hetes gyakorlatot kell teljesíteni a hallgatóknak, melyet vállalkozásoknál töltenek.  

– Különböző cégeknél kihelyezett tanszékeket működtetünk. Az ott dolgozók bekapcsolódnak az oktatásba, a hallgatók konzultációjába, szakdolgozatuk, TDK-dolgozatuk, diplomamunkájuk elkészítésébe. Régiónkban 600-800 céggel állunk szerződésben azért, hogy hallgatóinkat fogadják gyakorlatra. Sok hallgatónk úgy érkezik vissza ezekről a helyekről, hogy állásajánlatot kapott a gyakorlati helytől – tájékoztatott Pető Károly. Hozzátette: a GTK-n egyre több mesterszakos képzése zajlik duális formában, melynek során a hallgatók a képzési idejük csaknem felét az egyetemen, a többi időt egy a képzéshez csatlakozott munkahelyen töltik.  

A dékán hangsúlyozta: a DE Gazdaságtudományi Karán országos viszonylatban is kiválóak a tanulás infrastrukturális feltételei, a debreceni Böszörményi úti campuson például új, illetve néhány éve felújított épületekben zajlik a képzés. Tanáraikat a szakma minden tekintetben a legjobbak között tartja számon.  

A Szolnok Campus harmadik éve része a GTK-nak, ahol a debreceni szakok szintén elérhetőek, vagyis oda is lehet jelentkezni. Emellett Kisvárdán, Nyírbátorban és Nagyváradon is indítanak különböző képzéseket.  

Idén új szakokat is indít a GTK Debrecenben, méghozzá agrártudományi területen: az agrár- és üzleti digitalizáció alapszakkal, valamint gazdaságtudományi területen az agrárközgazdász mesterszakkal. Ebben a tanévben hirdették meg először a vállalatgazdaságtan mesterszakot is, melyet a keresztféléves felvételi eljárásban már közzétettek. Nyírbátorban új szak lesz a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés, míg Szolnokon ellátásilánc menedzsment szak indul.  

Pető Károly megjegyezte: a továbbtanulási lehetőséget keresőknek az is fontos lehet, hogy számos olyan kapcsolattal rendelkeznek, melyek jóvoltából külföldi tanulási lehetőséget tudnak biztosítani a kar hallgatóinak. A gazdaságtudományi képzésben résztvevő, mesterszakos hallgatóknak minden évben külföldi tanulmányutakat szerveznek.  

– A Gazdaságtudományi Karon olyan diplomák szerezhetők, amelyek sokat segíthetnek a biztos egzisztencia kialakításában. Azt látjuk, hogy végzett hallgatóink 90 százaléka egy éven belül képzettségének megfelelő munkát talál – emelte ki a dékán.  

A dékán a kari hallgatói élettel kapcsolatban megjegyezte, hogy az sokszínű, számos kulturális, sport és szórakoztató programot kínálnak a Debreceni Egyetemen és a cívisvárosban egyaránt.  

 
Sajtóiroda - OCs