Nemzetközi hadtörténeti előadás-sorozat

Elsőként Roman Czaja, a toruń-i Uniwersytet Mikołaja Kopernika tanszékvezető egyetemi tanára, a Debreceni Egyetem díszdoktora tartott előadást szerdán a Magyar Kutatási Hálózat-Debreceni Egyetem: „Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete” kutatócsoport most útjára indított nemzetközi előadás-sorozatának keretében.

Czaja professzor az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökének munkáját segítő Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület tagjaként az alakulás óta eltelt esztendő eredményeit értékelő testületi ülésre érkezett Debrecenbe, ahol a tanácskozás kezdete előtt előadást tartott a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Történelmi Intézetében.

A Magyar Kutatási Hálózat-Debreceni Egyetem: „Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete” kutatócsoport előadás-sorozata (Medieval Military History Lecture Series) a kutatócsoport, illetve a DE BTK Történelmi Intézete, valamint a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola nemzetközi kapcsolatait fűzi szorosabbra. 

Az előadások kialakítása során fontos szempont volt, hogy az egyes témákat a nemzetközi kutatás egy-egy neves, elismert kutatója mutassa be, ami lehetőséget teremt a DE oktatói, kutatói és hallgatói számára a más országok kutatóival fenntartott szakmai diskurzusra, a kutatási eredmények és tapasztalatok cseréjére, valamint a későbbi együttműködések - tanulmányutak, kutatási partnerség, közös konferenciák és publikációk - részleteinek egyeztetésére.

Ennek keretében a közelmúltban jelent meg Bárány Attila és Pósán László, a DE BTK professzorainak szerkesztésében a Memoria Hungariae kutatócsoport könyvsorozatának 14. kötete, a Zwischen Ostsee und Adria - Ostmitteleuropa im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Politische-, wirtschaftliche-, religiösische- und wissenschaftliche Beziehungen.

- Ez a kötet is ápolja a kutatócsoport korábbi tudományos kapcsolatait, hiszen a kiadvány Lengyel-, Német-, Észtország és Anglia hat kutatóhelyének (Debrecen mellett Pécs, Toruń, Gdańsk, Tartu, Bonn) együttműködésével, több tudományterületet képviselő szerzőgárda összefogásával látott napvilágot – fogalmazott megnyitójában Bárány Attila, a kutatócsoport vezetője.

A DE BTK Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi nem önálló Tanszék vezetője hangsúlyozta: a hosszú évekre visszatekintő közös munka, valamint a Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület ülése olyan kedvező alkalmat teremtett, hogy a sorozat első előadójának Czaja professzort kérhették fel, aki Military Orders in East-Central and Northern Europe – Katonai lovagrendek Kelet-Közép- és Észak-Európában címmel tartott előadást, amelynek különlegessége és aktualitása is egyben, hogy a téma – a középkori Magyarország politikai-diplomáciai kapcsolatai, középkori hadtörténet – kutatásának egyik hazai centruma Debrecen.

- A projekt szervesen illeszkedik a Debrecenben már 2010 óta létező Memoria Hungariae kutatócsoporthoz, amely a középkori Magyar Királyság Európában elfoglalt helyét vizsgálja – emelte ki a professzor.

A sorozat következő előadója Helmut Flachenecker, a Würzburgi Egyetem Történelmi Intézetének professzora lesz, aki október 24-én 10 órakor, illetve 14 órakor tart PhD-előadást és szemináriumot angol nyelven a Debreceni Egyetemen.

Sajtóközpont - BZs