Megújult a Klinikai Központ tanácsterme

Felújították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöki Hivatalának tanácstermét. Az épületben 1918-ban IV. Károly és felesége, Zita királyné avatta fel a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemet. A beruházás során a helyiség történelmi jelentőségéhez méltó megjelenést kapott.

1918. október 23-án egész napos debreceni látogatása során, városi és egyetemi előkelőségek jelenlétében az uralkodó, IV. Károly és felesége, Zita királyné avatta fel a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemet, a jelenleg a Klinikai Központ Elnöki Hivatalaként működő emblematikus épületben. Az egyetemavatás a király Magyarországon vállalt utolsó közszereplése volt. 

 „….a híres debreceni kollégiumnak tudományegyetemmé való kibővítése kiváló helyet biztosít az ősmagyar városnak a tudomány különböző ágainak ápolásában és terjesztésében, mint eddig, úgy ezen túl is” – fogalmazott IV. Károly 1918. október 23-án az épület dísztermében tartott ünnepségen. 

Az ünnepi eseménynek helyet adó történelmi jelentőségű, jelenleg Elnöki Hivatalként funkcionáló épület tanácsteremként használt helyiségét a közelmúltban korszerűsítették. Felújították az eredeti, több mint százéves parkettát, a falakat borító burkolatot lefestették és kicserélték az elhasználódott faszerkezeteket.  

- A Debreceni Egyetem és a Klinikai Központ vezetősége kiemelten fontosnak tartja a nagy elődök által ránk hagyományozott értékek megőrzését. Nagy felelősség hárul ránk a történelmi jelentőséggel bíró épületek, helyiségek állagának megóvása kapcsán. Az egyetem megalapításához köthető tanácsterem az utóbbi évtizedekben jelentősen amortizálódott, ezért vált szükségessé a felújítás. A falak és a padló renoválásán túl kisebb átalakításokat végeztünk a Klinikai Központ ünnepségeinek a korábbinál is színvonalasabb lebonyolítása érdekében – mondta a hirek.unideb.hu-nak Szabó Zoltán rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke. 


A tanácsterem korszerűsítése szervesen illeszkedik ahhoz a felújítási folyamathoz, amely során az elmúlt év végén elkészült az Elnöki Hivatal épületének külső rekonstrukciója, kiépítették a homlokzatvilágítást, megszépítették a parkot és restaurálták a Professzorok szoborcsoportot is. 


Sajtóközpont - CzA