Közösen a muzeológiai mesterképzésért

Oktatási, kutatási és tudományos stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, a Református Kollégium Múzeuma és a Szabó Magda Emlékház, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület. Az erről szóló okiratot szerdán írta alá Keményfi Róbert dékán és Fekete Károly püspök.

A Néprajzi Tanszéken szeptembertől indul öt szakiránnyal – történelem, régészet, művészettörténet és irodalom, néprajz, természettudomány – az alkalmazott muzeológiai mesterképzés, amelynek keretében a Debreceni Egyetem az elméleti oktatást nyújtja, a most kötött megállapodásnak köszönhetően az érintett múzeumok pedig a gyakorlati ismeretek elsajátítását teszik lehetővé.

- A Tiszántúli Református Egyházkerület (TRE) és az egyetem partnersége 1912-ig, az intézmény megalakításáról szóló törvény megalkotásáig nyúlik vissza, az 1914/15-ös első tanév pedig – amely a kollégium falai között kezdődött – egy életre elkötelezett bennünket egymás mellett. Ebbe a folyamatba illeszkedik a most kötött megállapodás is – mondta Fekete Károly. A TRE püspöke kiemelte: a közös munkára a múltból megörökölt kötelesség is kötelez.

A Református Kollégium Múzeuma munkatársai a jövőben részt vesznek a Néprajzi Tanszék oktatómunkájában, mentori és tutori feladatokat vállalnak, emellett a múzeum és a Szabó Magda Emlékház hospitálási lehetőséget biztosít rendezvényein a muzeológus és néprajz szakos egyetemi hallgatók számára, segítve ezzel a gyakorlati ismeretek elsajátítását.

- A Néprajzi Tanszék regionális szerepének erősítése érdekében nélkülözhetetlen a tudományos együttműködés, amely lehetővé teszi az örökség átadása mellett az új kihívások teljesítését is – fogalmazott Keményfi Róbert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja. A Néprajzi Tanszék vezetője hangsúlyozta: szükséges a gyakorlati jelleg, a duális képzés erősítése a bölcsészettudományban is, ehhez nyújtanak támogatást a jövőben partnerintézményként a múzeumok.

Az együttműködés az oktatáson túl kiterjed a kutató-, valamint a szakmai, a tudományos, a szakmuzeológiai és ismeretterjesztő munkára, a könyv- és folyóiratállomány cseréjére, valamint művészetnépszerűsítő programok, tanácskozások közös rendezésére is.

Sajtóközpont – BZs

Fotó: Ősz Attila