Konferencia az együttérzésről

„Az együttérzés reprezentációi” címmel folytatódott a Debreceni Egyetem Kulturális Archeológia Csoportjának interdiszciplináris érzelemkutatás workshop-sorozata, amelynek a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adott otthont.

A Debreceni Egyetem (DE) Kulturális Archeológia Kutatócsoport, a Debreceni Akadémiai Bizottság Vallástudományi és Teológiai, valamint a Politológiai Munkabizottság és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) közös rendezvényének középpontjában a kulturális emlékezet-kutatás teológiai, vallástörténeti és filozófiai megközelítése állt, emellett a résztvevők megismerkedhettek a terület legfrissebb nemzetközi eredményeivel is.

A február 11-én, a Református Kollégium Kistanácstermében tartott workshop teológiai előadásokkal kezdődött, melynek keretében Fazakas Sándor, a DRHE tanszékvezető tanára és Doktori Iskolájának vezetője a szánalom, az irgalom és könyörületesség teológiai dimenziót vizsgálta, Kiss Lajos András, a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott oktatója és Balogh László Levente, a DE Bölcsészettudományi Kar (BTK) Politikatudományi Tanszékének docense pedig az erőszak és a sajnálat politikai hatásairól tartottak előadást.

Valastyán Tamás, a DE BTK Filozófia Intézetének igazgatója a Dante és Novalis műveiben kialakuló szerelem és együttérzés tematikáját, míg Takács Miklós, a DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatója Käte Hamburger együttérzésről alkotott koncepcióját elemezte.

Ureczky Eszter, a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének tanára két, az elmúlt években megjelent film segítségével (Az Apa, Szupernóva) mutatta be a demencia ábrázolásán keresztül megjelenő kapcsolatokat, kérdéseket, valamint az együttérzés és szolidaritás megnyilvánulásait.

A szervezők az előadások anyagát hamarosan egy kultúratudományi kötetben jelentetik majd meg.

Sajtóiroda – BZs