Kilencven éve a növények vonzásában

A klasszikus botanikától az ökofiziológiai vizsgálatokon át a növényi hatóanyagok kutatásáig a tudományterület megannyi szegmensét lefedi oktatási és tudományos tevékenységével az idén 90 éves fennállását ünneplő Növénytani Tanszék a Debreceni Egyetemen.

A növényföldrajzi kutatásoknak címezve hozták létre Soó Rezső, a korszak elismert botanikusának vezetésével 1929-ben az önálló Növénytani Intézetet. Az új egység a korszak hagyományainak megfelelően a Bölcsészettudományi Karon kapott helyett – az akkor még Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem nevet viselő felsőoktatási intézményben –, csak 20 évvel későbbi, 1949-es indulása után került át a Természettudományi Karhoz.

Soó Rezső akadémikusnak, a magyar botanika iskolateremtő egyéniségének a munkássága jelentős részben a debreceni intézethez fűződik. Tevékenységének köszönhetően nagy lendülettel indult el a tudományos munka a biogeográfia, növénycönológia területén, és létrejött a debreceni növényföldrajzi iskola, amely hosszú időn keresztül meghatározta Debrecenben a botanikai kutatási profilt. Olyannyira, hogy a Soó Rezsőt követő Haraszty Árpád, Jakucs Pál, Précsényi István és Nagy Miklós vezetése alatt is a növényföldrajzi kutatások voltak a domináns területek.

A molekuláris szemlélet 1993-ban a Szegedről érkező Borbély György vezetésével honosodott meg, majd 2008-ban Mészáros Ilona vette át a tanszék irányítását, s előtérbe kerültek a növényi ökofiziológiai kutatások.

2014 júliusától Vasas Gábor egyetemi tanár vezeti a tanszéket, amelynek tevékenységét ma már több kutatócsoport összehangolt tevékenysége jellemzi a klasszikus botanikától és növényi fiziológiától a farmakognóziai kutatásokig.

- Kiemelt kutatási területeink a növényi-hatóanyagkutatásra, a növényi sejt és szövettani kutatásra, valamint a növények elterjedésére és rokonsági kapcsolataira fókuszálnak. A gyógyszeriparnak egyre nagyobb az igénye a biológiai hatóanyagok iránt, így a felfedező kutatások mellett a mi tevékenységünkben is egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az alkalmazott kutatások és az ipari együttműködések. Oktatási tevékenységünk szerteágazó, karokon átívelő, az egyetemünk számos egysége által gondozott képzésben közreműködünk. Ennek kiemelkedő példája a gyógyszerész szak, amellyel együttműködésünk több mint 20 éves múltra tekint vissza – sorolja Vasas Gábor tanszékvezető.


A 90 éves évforduló alkalmából több rendezvényt tart idén a tanszék. „A növények látható és rejtett szépségei” címmel május 25-én az Élettudományi épület galériájában nyílt kiállítás, amely a tanszéki munkatársak által készített fotók, mikrofotók és családi körében készült festmények, gyerekrajzok segítségével mutatják be a növények csodálatos világát. A kiállítás június 12-ig tekinthető meg.

Sajtóiroda - TPL