Jubileumot ünnepel a Magatartástudományi Intézet

A Debreceni Egyetem Magatartástudományi Intézet fennállásának 25. évfordulója alkalmából tartottak ünnepi tudományos ülést pénteken a Learning Centerben. A rendezvényen felelevenítették az intézet történetének legfontosabb eseményeit, beszámoltak a legújabb kutatási eredményekről, illetve a jövő kihívásait is megvitatták a szakemberek.

A Magatartástudományi Intézetben az 1997/98-as tanévben kezdődött el az oktatás. Az intézet által oktatott tárgyak alapvető fontosságúak ahhoz, hogy az orvos- ésaz egészségtudományi területen végzett fiatal hallgatók ne csak a szakmájuk műveléséhez nélkülözhetetlen kognitív ismereteket és technikai készségeket sajátítsák el, hanem szemléletükben, szakmai-emberi viselkedésükben is a kor színvonalának és betegeik elvárásainak megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek.  

-    Az 1990-es évek végén a debreceni orvosképzésben átfogó reform zajlott le, melynek részeként szükséges és pozitív változás volt a magatartástudományok megjelenése. Látni kell, hogy a modern orvoslás tisztán természettudományos megközelítése nem elég. Az orvosképzésben szükséges az is, hogy a hallgatókat felkészítsük a humánus szemléletre, az etikus orvosi magatartásra. Ezt a tevékenységet végzi a Magatartástudományi Intézet, mely – az elmúlt 25 év nehézségei ellenére – mindig kitűnően szolgálta a debreceni orvosképzést – emelte ki Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja.     

2006-ban az intézet az újonnan létrehozott Népegészségügyi Karhoz csatlakozott, annak egyik alapító szervezeti egységeként. Ennek okán jelentősen kibővült az intézet oktatási tevékenysége, mert az általános orvos- és fogorvosképzés mellett az új kar egészségtudományi szakjainak oktatása is feladattá vált. Ezt követően létrejött a klinikai és egészségpszichológiai munkacsoport, megerősödött a pszichológiai tárgyak oktatása és a klinikai szakpszichológus képzés, lehetővé vált egészségpszichológia mesterszak alapítása és indítása 2008 őszén, amely a hagyományos bölcsészettudományi beágyazottság mellett korszerű egészségtudományi alapozást is nyújt hallgatóinak. Az intézet 2020. július 1-től visszakerült az Általános Orvostudományi Karhoz. 

-    Az így némileg enyhülő oktatási terhek lehetővé teszik, hogy az intézet olyan projekteket és szolgáltatásokat tervezzen és valósítson meg, amelyek erősítik az együttműködést a klinikummal. Az oktató pszichológus kollégáknak lehetősége van az ellátásban való aktív részvételre, a betegellátásban dolgozó pszichológusoknak pedig az oktatásba való bekapcsolódásra, gazdagítva ezáltal mind az oktatást, mind a betegellátást, mind pedig az együttműködésekből rendszerint kibontakozó tudományos kérdések  megfogalmazását, kutatási projektek megvalósítását – hangsúlyozta Kósa Karolina, az intézet igazgatója. 


Az intézet folyamatosan fejlődik, hamarosan pszichofiziológiai labor is megkezdi működését. Az elmúlt 25 évéről a napokban összefoglaló kiadvány is megjelenik. 

Sajtóközpont - CzA