A jogtudomány teljes spektruma elérhető a DE-n

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar a zászlóshajónak tekintett jogászképzés mellett többek között igazságügyi igazgatási alapszakot és jogi asszisztens felsőoktatási szakképzési szakot is kínál, a jogász diplomával rendelkezőknek pedig angol nyelvű európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzést is ajánl. Az itt végzettek a klasszikus jogi pályák mellett gazdasági területeken, illetve európai uniós intézményeknél is el tudnak helyezkedni.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara (ÁJK) az 1996-os újraindulástól kezdve nyitott a modern, a munkaerőpiaci szereplők elvárásaihoz igazodó jogterületek oktatására. Az ötéves osztatlan jogászképzés hallgatói alaposan megismerkednek a magyar jogrendszerrel, az anyagi jogi és eljárásjogi szabályokkal. Nagy hangsúlyt helyeznek a jog európai és nemzetközi dimenziójának megismertetésére, a graduális szakokon az oktatás nappali és levelező tagozaton egyaránt folyik – számolt be az ÁJK dékánja. 
 

- A Kassai úti campuson a legmodernebb oktatási körülményeket biztosítva várjuk a leendő hallgatókat. A termekben audiovizuális technika és informatikai laborok segítik az oktatást. A campuson található Társadalomtudományi Könyvtár könyvállománya és távoli hozzáféréssel bárhonnan használható elektronikus adatbázisai kiváló hátteret nyújtanak képzéseinknek. A kar felhasználja az e-learning kínálta lehetőségeket és számos kurzus esetében ingyenes elektronikus jegyzetet, önellenőrző feladatokat kínál – mutatta be a hátteret Szikora Veronika.  

A jogászdiplomával már rendelkezőket elsősorban a Nyugat-Európában és a tengerentúlon rendkívüli népszerűséggel bíró, angol nyelvű, hároméves igazságügyi igazgatási alapszakra, a European and International Business Law LLM mesterképzésre, valamint doktori képzésre várja a kar. Ezeken túl számos szakirányú továbbképzési programot is kínál speciális jogterületek iránt érdeklődők számára. Ilyenek például a fogyasztóvédelmi jog, a HR szakjogász, az alternatív vitarendezés, valamint az ingatlanjogi képzések.  

Átjárhatóságot is lehetővé tesz az intézmény, például az igazságügyi igazgatási alapszakot, illetve a jogi felsőoktatási szakképzést elvégzők a felvételi eljárást követően az osztatlan jogászképzésben rövidített képzési idő alatt szerezhetnek diplomát.  

 
Szikora Veronika kiemelte: a DE ÁJK oktatói szinte kivétel nélkül rendelkeznek tudományos fokozattal, többen külföldön szerzett oktatási tapasztalattal is, emellett európai és amerikai vendégelőadók is kínálnak kurzusokat a hallgatóknak. Tudományos fokozattal rendelkező tanáraik aránya a hazai jogászképző intézményekkel összehasonlítva kiemelkedő. A kar vezető tanárainak, professzorainak az állam- és jogtudományok teljes spektrumát lefedő oktató-kutató tevékenysége ma már nemcsak az ország határain belül, hanem azokon túl is ismert és elismert.

- Jó kapcsolatokat ápolunk a régió legjelentősebb munkáltatóival az igazságszolgáltatás és a közigazgatás területén, ennek köszönhetően gyakorló jogászok kapcsolódtak be képzéseinkbe. Partnereink között debreceni és budapesti nemzetközi ügyvédi irodák, valamint multinacionális cégek is szerepelnek.  Gyakornoki és úgynevezett jogi klinikai programok segítségével a hallgatóknak lehetőséget teremtünk a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására. Az Igazságügyi Minisztériummal és a Magyar Jogászegylettel fennálló együttműködésünk jóvoltából ösztöndíj- és gyakornoki programokat is kínálunk – ismertette Szikora Veronika.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzettek a klasszikus jogi pályák (például bíró, ügyész, ügyvéd, közjegyző, jogtanácsos) mellett a gazdasági élet legváltozatosabb pozícióiban, illetve az Európai Unió intézményeinél is el tudnak helyezkedni. Az országban egyedülálló módon jogász végzettségű, angol anyanyelvű lektor is dolgozik a karon, akivel a hallgatók külföldi elhelyezkedési esélyeit igyekeznek növelni – tette hozzá a dékán.


Sajtóközpont - OCs