Új orvosokat avattak

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának most végzett hallgatóit avatták orvosdoktorrá szombaton. Az ünnepi tanácsülésen összesen több mint ötven magyar és külföldi állampolgárságú új orvos tette le esküjét és vette át diplomáját.

-    A most végzett orvosdoktorok rendelkeznek azzal a modern ismeretanyaggal, amely lehetővé teszi, hogy megfeleljenek az orvossal szemben támasztott magas elvárásoknak, és bizonyították azt is, hogy szakmai felkészültségük mellett emberi kiállásuk alapján is méltóak az orvosi hivatáshoz – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja. 

Az Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakán összesen több mint ötven magyar és külföldi állampolgárságú hallgató végzett.

Őket az eskütétel után avattak általános orvosdoktorrá a szombati ünnepségen. 

-    Mi, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese és a Szenátus, tisztünkhöz kötött hatalmunknál fogva a mai nappal önöket tanulmányuk jutalmául orvosdoktorrá avatjuk, s felruházzuk mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, melyek a törvény erejénél fogva az orvosdoktorokat megilletik – köszöntötte a felavatott orvosokat Csernoch László rektorhelyettes. 

Az ünnepségen felavatott orvosdoktor, Salignac Brasil Felipe Rektori Elismerő Oklevél kitüntetést vehetett át a Debreceni Egyetem érdekében végzett eredményes és lelkiismeretes munkája elismeréseként. Nyolc most végzett hallgató kapott DETEP-oklevelet az egyetem tehetséggondozó programjában végzett munkájáért (Csikos Csaba, Hinnah Barbara, Kemenes Gréta, Ajene Comfort-Lucia, Albalushi Sarvinoz, Nahas Ahmad, Nellamkuzhi Noel Johny, Ung Nhat Minh Tam). 

Hinnah Barbara a Sántha Kálmán Szakkollégium képzési programjában vállalt kötelezettségeinek kiváló teljesítéséért vehetett át elismerő oklevelet.  
       
A kar a gyakorlati képzésében elért eredményes tevékenysége elismeréséül Kiváló Oktató kitüntetést adományozott Tóth Dezsőnek, a Sebészeti Intézet igazgatójának.

Bognár László professzor az Idegsebészeti Tanszéken végzett kiemelkedő tanszékvezetői tevékenysége elismeréseként Pro Facultate kitüntetésben részesült. A kar Salignac Brasil Felipe orvosdoktornak Pro Facultate Iuventutis díjat adományozott kiemelkedő tanulmányi és közéleti tevékenysége elismeréseként.

Weszprémi István Emlékérmet és Jutalomdíjat vehetett át kitűnő tanulmányi eredménye, a Tudományos Diákkörben végzett kiemelkedő tudományos munkássága, valamint a helyi és országos tudományos diákköri kongresszusokon nyújtott kimagasló szerepléséért Csikos Csaba és Kemenes Gréta.  


Az ünnepségen adták át a Prof. Dr. Asztalos Miklós ösztöndíjakat is, melyet minden évben öt orvostanhallgatónak ítélnek oda kiváló tanulmányi eredménye, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként (Adorján Dávid Martin, Gömöri Lídia, Rosa Helena Rubina, Székely Mihály, Hudák Noémi). 

Sajtóközpont - CzA