Középpontban a pedagógus életpálya

A Debreceni Egyetemen folytatódik május 22-én, szerdán a tanári pálya népszerűsítésére indított „Akik arra születtek…” Pedagógus álláshelyek 2024. rendezvénysorozat. Az eseményen résztvevők megismerkedhetnek a tanárképzés nyújtotta lehetőségekkel, emellett találkozhatnak a régió állást kínáló intézményeinek képviselőivel is.

A programot a Belügyminisztérium indította a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős szakterületével, valamint kilenc, pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézménnyel – köztük a Debreceni Egyetemmel – közösen a tanárképzésben részt vevő hallgatók számára. A cél, hogy a leendő pedagógusok az országos rendezvénysorozat keretében naprakész információkat szerezzenek a tankerületi központok, a szakképzési centrumok, az önkormányzatok és az egyházi, valamint a magánfenntartók által működtetett oktatási intézmények nyújtotta lehetőségekről.

A Debreceni Egyetemen (DE) 22 szakon jelenleg több mint ezer hallgató vesz részt a tanárképzésben. Közismereti tanárképzés a Bölcsészettudományi, az Informatikai, a Természettudományi és Technológiai, valamint a Zeneművészeti Karon, szakmai tanárképzés pedig az Egészségtudományi, a Gazdaságtudományi, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási, valamint a Műszaki Karon zajlik. Emellett rövid ciklusú képzést kínál a már diplomával rendelkezőknek, és szakmai továbbképzéseket is szervez az intézmény.

- A 2022-ben indult új, osztatlan tanárképzés kiemelten kezeli a gyakorlati ismeretek elsajátítását, amelyet már a tanulmányok kezdetétől folytatnak a hallgatók. Hospitálás, pályaismereti, - szocializációs gyakorlatok, tanórák tartása vezeti be a leendő pedagógusokat az iskolák világába, amelyhez segítséget nyújt a Debreceni Tankerületi Központtal, a Debreceni Szakképzési Centrummal (DSZC), az egyházi intézmények fenntartóival kötött együttműködés – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Forisek Péter.

A DE Tanárképzési Központ főigazgatója szerint fontos, hogy a tudományos képzés mellett a diákok olyan egyetemi tananyagot sajátíthatnak el, amely összhangban áll a Nemzeti Alaptanterv követelményeivel.

Az oktatás mellett végzett első gyakorlatokat mentortanárok és egyetemi oktatók támogatásával Debrecenben a Tankerületi Központ, a DSZC iskoláiban és az egyházi fenntartású intézményekben végzik a hallgatók.

- Példaértékű a város oktatási rendszerét jellemző együttműködés, amelynek egyik legjelentősebb ékköve a Debreceni Tankerületi Központ és a Debreceni Egyetem kapcsolata, hiszen közösen munkálkodunk azon, hogy hosszú távon biztosítani tudjuk a város és a régió pedagógus-utánpótlását – hangsúlyozta Türk László.

A Debreceni Tankerületi Központ igazgatója kiemelte: a konferencia segítséget nyújthat a tanári pálya nyújtotta lehetőségek megismertetésében, a központ pedig az egyetemmel közösen támogatja, hogy aki szeretné, az általános és középiskolai évek után a Debreceni Egyetemen szerezhesse meg tanári diplomáját és akár visszatérhessen annak az iskolának a katedrájára, amelynek egykor diákja volt.

Mivel a diplomaszerzést követően többféle intézménytípusban helyezkedhetnek el a hallgatók, a mostani konferencia lehetőséget nyújt arra, hogy a kínálat szinte teljes spektrumát megismerjék, hiszen a Tiszántúl valamennyi jelentős intézményfenntartója képviselteti magát a rendezvényen.

Előadás hangzik el – többek között – a tanárképzés megújításáról, az elhelyezkedés regionális lehetőségeiről, emellett standokon mutatja be álláskínálatát a Klebelsberg Központhoz tartozó több tankerület, a DE gyakorló iskolái, valamint különböző egyházi, alapítványi és magánfenntartású intézmény.

Tervezett program, regisztráció: https://regisztracio.unideb.hu/hu/akik-arra-szulettek-pedagogus-allashelyek-2024-rendezvenysorozat-hallgatoi-regisztracio

Sajtóközpont – BZs