Kémia roadshow: fókuszban a gyógyszerésztudományok

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán folytatódott a Kémia Koordinációs Intézet előadás-sorozata. A pénteki programon a kar tanszékeinek és kutatócsoportjainak oktatási és tudományos tevékenységét ismerhették meg a résztvevők.

A Kémia Koordinációs Intézet célja a Debreceni Egyetem karain működő kémiai tudományok és határterületeik összefogása, munkájuk koordinálása. Ennek érdekében átfogó programot dolgoztak ki, melyben szerepet kap az oktatás, az oktatásfejlesztés erősítése, az átoktatási tevékenységek kiterjesztése, a tudományos együttműködések kialakítása és továbbfejlesztése, közös oktatási és tudományos programok szervezése, ismeretterjesztő folyóirat indítása, illetve nemzetközi és hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati források felkutatása. Az együttműködések kialakításához fontos, hogy a karok megismerjék egymás munkáját. Az intézet ezért szervezett előadás-sorozatot, melyen az Általános Orvostudományi, illetve a Természettudományi és Technológiai Kar után, pénteken a Gyógyszerésztudományi Kar mutatkozott be.  

-    A gyógyszerésztudományok szorosan kapcsolódnak a kémiai tudományokhoz, gyakorlatilag minden kémiai szakirányhoz. A Gyógyszerésztudományi Kar már most is részt vesz kollaborációs tevékenységekben, de ha ezt a jövőben erősíteni tudjuk, sokkal hatékonyabban valósíthatjuk meg céljainkat. Bízunk benne, hogy a karokon átívelő kapcsolatok kialakításának motiválása és az így létrejött együttműködések erősítése a karok és intézetek, ezáltal a Debreceni Egyetem elismertségét és eredményességét szolgálják majd – emelte ki Nagy Péter, a Kémia Koordinációs Intézet megbízott igazgatója a program megnyitóján. 

A Debreceni Egyetemen 2003-ban jött létre a Gyógyszerésztudományi Kar, ahol egy évvel később már az angol nyelvű képzés is elindult. A karon osztatlan mesterképzésben oktatják a leendő gyógyszerészeket, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a képzés során a legújabb kutatási eredményeket is megismerjék a hallgatók.  
 
-    A gyógyszerésztudomány dinamikusan fejlődik, rendkívül sok új diszciplína jelenik meg. Kiemelt célunk, hogy az új kutatási eredmények kerüljenek be a képzésbe, emeljük be a legfrissebb, legmodernebb ismereteket az oktatásba. Ennek megfelelően jelenleg is zajlik a tanterv átalakítása. Annak érdekében, hogy ne egypólusú legyen az oktatási tevékenységünk, szaklétesítési kérelmet adtunk be, gyógyszerfejlesztési kutatásmenedzsment mesterképzési szakra, illetve szeretnénk indítani ipari gyártástechnológus szakirányú továbbképzést is – ismertette Bácskay Ildikó, a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási dékánhelyettese.  

A kar munkatársai a gyógyszerész-hallgatók képzése mellett részt vesznek a posztgraduális képzésben, kötelező szinten tartó továbbképzéseket tartanak, és együttműködnek a Klinikai Központtal a gyógyszertári szakasszisztens, illetve a gyógyszertári asszisztens képzésben. 

A karon nagy gondot fordítanak a beiskolázásra, a tehetséggondozásra, illetve a tudatos utánpótlás-nevelésre. Többek között a PhD-hallgatók intenzív tudományos tevékenységének is köszönhető, hogy a kar sikeres a publikációban, sokan hivatkoznak a megjelent cikkeikre. Publikációik 70 százaléka Q1-es, 20 százaléka pedig D1-es cikk. 

Bácskay Ildikó kiemelte: oktatóik, kutatóik részt vesznek a Tématerületi Kiválósági Programban, illetve több GINOP pályázatban. Eredményes tudományos munkájukat az MTA Kiváló Kutatóhelye címmel is elismerték.  A kar kiemelten fontosnak tartja a folyamatos innovációt, az ipari és a nemzetközi együttműködéseket.   

Az oktatási dékánhelyettes előadását követően a Gyógyszerészi Kémiai, a Biofarmácia és a Gyógyszerhatástani Tanszék, valamint a Gyógyszertechnológiai Tanszék, illetve a kar kutatócsoportjai mutatták be oktatási és tudományos tevékenységüket. A Kémia Koordinációs Intézet előadás-sorozatának következő rendezvényét a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon tartják december 19-én, hétfőn.  

Sajtóközpont - CzA