Jubilánsait köszöntötte a Bölcsészettudományi Kar

Arany-, gyémánt- és vasdiplomát vehettek át a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar egykori, a jogelőd Kossuth Lajos Tudományegyetemen 50, 60 és 65 évvel ezelőtt végzett hallgatói vasárnap, a Főépület Díszudvarán rendezett díszoklevél-átadó ünnepségen.

A hetven jubilánst a diplomaosztókon megszokott ünnepélyes formában köszöntötte a Debreceni Egyetem (DE), a Bölcsészettudományi Kar (BTK) és a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Baráti Köre Egyesület vezetése.

„Magasabb fokon összekapcsolódik az oktatás és kutatás és ez az egyetem lényege. Miért írjuk fel egy épületnek a homlokzatára azt, hogy egyetem, ha ott kizárólag az ismeretközlésre szorítkoznak és nincsen önálló kutatás? Ebben az esetben egyetemről szó sem lehet. Tehát az egyetem a magas kultúrának az az intézménye, amely egyszerre oktat és kutat.” – idézte köszöntőjében Klebelsberg Kunó egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter gondolatait Keményfi Róbert.

A DE BTK dékánja hangsúlyozta: a minőségi oktatás és a magas színvonalú tudományos kutatás az, ami összetartja és visszahívja az egykor itt diplomát szerző hallgatókat.

- Elnézve a széksorokon ülőket, felfedezve ismerős arcokat, ismerve sokuk munkásságát, életútját, csak azt mondhatom: egykori tanáraik ma büszkék Önökre. Mert bár folyamatosan változik a világ, a tudás, mint érték, soha nem veszhet el. Örömmel adták át tanáraik, köszönettel fogadták egykor hallgatóként, rendíthetetlenül megőrizték, gyarapították, gazdagították azt életük során, és hasonlóan mestereikhez, továbbadták azt, mint értékes, megóvásra váró örökséget. Pedagógusként, irodalmárként, nyelvészként, történészként – felsorolni is lehetetlen lenne -, a tudomány számtalan területén munkálkodtak, jelentettek meg tanulmányokat, könyveket vagy kiadványokat, értek el sikereket, eredményeket. A jubileumi díszoklevélnek, amelyet ma átnyújtunk, kettős a jelentése: egyrészt felidézi, amikor boldog örömmel vették át öt esztendei tanulmányaik jutalmaként a friss diplomát, ugyanakkor elismerése annak a pályának, életútnak, amelyet az egykori végzősök az elmúlt évtizedek során teljesítettek – zárta beszédét Keményfi Róbert.

Az ünnepség az oklevelek átadásával folytatódott. Elsőként és egyedüliként az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem 1958-ban végzett öregdiákja vehette át vas díszoklevelét Tőzsér József rektorhelyettestől és Keményfi Róbert dékántól.

Az 1963-ban végzett 27 egykori hallgató gyémánt, az 1973-ban diplomát szerzett 42 jubiláns pedig arany díszoklevelet vehetett át.

Az egykori diákokat Gaál István, a DE Természettudományi és Technológiai Kar professzora, a KLTE Baráti Köre Egyesület elnöke is üdvözölte.

– Felemelő érzés az, hogy e falak közül indulva, a Kossuthos diplomával végigdolgozva egy emberöltőt, saját szakmájukban megállták helyüket évtizedeken keresztül, nem feledték a Kossuthot sem, és tengernyi tapasztalattal gazdagodva, örömmel tértek vissza hozzánk átvenni díszdiplomáikat. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan szakmát műveltek vagy művelnek, amelyet ezen intézmény falai között, oktató kollegáinktól és elődjeiktől sajátítottak el – fogalmazott Gaál István.

Az egykori hallgatók a jubileumi oklevél mellett átvehették a kar ajándékát, az intézmény kiadványát, a „Debreceni Egyetem titkai” című kötetet is, amely az egyetem Főépületéről, parkjáról, az egyetemi templomról, az Aula ólomüveg ablakairól, szobrokról, festményekről, relikviákról árul el apró titkokat, és mesél érdekes történeteket – többek közt - a Díszudvarról, amely a jubileumi díszoklevél-átadó ünnepségnek is otthont adott.

Sajtóközpont - BZs