Gyógypedagógiától a logopédiáig – biztos jövőt kínál a böszörményi kar

Korszerű képzési rendszer, gyakorlatorientált oktatás, biztos elhelyezkedés. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara szociál-, óvoda- és gyógypedagógia, csecsemő- és kisgyermeknevelő, továbbá romológia szakon várja leendő hallgatóit.

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (GYGYK) folyamatosan frissíti képzéseit annak érdekében, hogy a pedagógusok megfelelhessenek az újabb és újabb kihívásoknak.

- A GYGYK jelenlegi képzési kínálata az elmúlt években korszerűbbé vált. Oktatóink folyamatosan megújított tanagyagot adnak át a hallgatóknak, ezáltal biztosítva versenyképes tudást számukra. Újragondoltuk az alapszakok rendszerét, így egyebek mellett a fenntartható fejlődés elősegítését célzó modulok épültek be a képzésbe, reagálva a társadalmi, környezeti és gazdasági elvárásokra. Az óvodapedagógia szakon új modulokat vezettünk be, amelyek a gyermekek digitális eszközhasználatának támogatását segítik. A jövő tanévtől az óvodapedagógus képzésre épülő gyermekkultúra mesterképzést indítjuk el – mondta Gortka-Rákó Erzsébet, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar dékánja. 

A kar képzései közül továbbra is a gyógypedagógia szak és szakirányai a legnépszerűbbek, de még mindig nagy érdeklődésre tart számot a Kelet-Magyarországon egyedülálló állatasszisztált pedagógiai szakirányú továbbképzés is. A tanulásban, értelmileg akadályozottak pedagógiája, valamint a logopédia szakirány hiánypótló szakterületek, de sokan jelentkeznek óvodapedagógus alapszakra, valamint a szociálpedagógia mesterszakra is. Az óvodapedagógus alapszak cigány/roma nemzetiségi szakirányán szintén több hallgató kezdte meg a tanulmányait ebben a tanévben és minden képzésen jelentősen nőtt a levelező tagozaton tanulók száma. A kar képzései kiemelten gyakorlatorientáltak, a hallgatók nagyon hamar szereznek konkrét szakmai tapasztalatokat.

- Kiváló gyakorlóhelyekkel rendelkezünk. Hallgatóink az intézmény saját gyakorló óvodája mellett a hajdúböszörményi Kincskereső Óvodában gyarapíthatják szakmai tudásukat. A magas színvonalú gyakorlati képzés biztosítása érdekében szoros a kapcsolatunk a régió köznevelési és felnőttképzési intézményeivel, a pedagógiai szakszolgálatokkal, továbbá a szociális ellátórendszer szereplőivel – fejtette ki Gortka-Rákó Erzsébet.

- A kar kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megakadályozza a hallgatók lemorzsolódását, segíti a beilleszkedést és támogatja a hátrányos helyzetből érkezőket. Az intézményben folyó hátránykompenzációs programban a diákok ösztöndíjat, mentori támogatást és tehetséggondozási lehetőséget kapnak – hangsúlyozta a dékán.
Gortka- Rákó Erzsébet szerint a GYGYK-n a pedagógus szakma iránt érdeklődő fiatalok megtalálják a számításukat.

- Sok fiatal látja a segítő szakmákban a kitűnő elhelyezkedési lehetőséget, és a társadalmi, valamint gazdasági igény is nagy a gyógypedagógiai, illetve óvodapedagógusi, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint szociálpedagógiai képzettséggel rendelkező szakemberek iránt. Az itt végzett hallgatók a köznevelés és a szociális szféra számtalan területén sikerrel érvényesülhetnek. A GYGYK hallgatóinak elhelyezkedése biztos. A szakmában jelenleg is zajlik a generációváltás, ezért a diákok gyakran már a gyakorlatuk alatt munkát találnak. A gyógypedagógiai alapképzésben végzett hallgatóink szinte azonnal álláshoz jutnak, de biztos belépőt jelent a munkaerőpiacra a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint az óvodapedagógusi képzés is – összegezte a dékán.

Sajtóközpont-TB