Gesztelyi Tamás köszöntése

A kiemelkedő gemma-kutatót, Gesztelyi Tamást, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék Professor emeritusát köszöntötték 80. születésnapja alkalmából.

Gesztelyi Tamás a jogelőd Kossuth Lajos Tudományegyetemen az 1950-es évek végén újraindított latin szak egyik első hallgatója volt, és immár több mint öt évtizede a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék munkatársa, egykori vezetője.

Barta Róbert, a DE BTK Történelmi Intézet vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy a tanszék és az ott zajló oktató-kutatómunka mai napig az intézet egyik erős bástyája.

- Folyóirata, az évente megjelenő Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis mára a Scopus által is számon tartott nemzetközi hírű folyóirat, amelynek működésében annak egyik főszerkesztőjeként oroszlánrészt vállal Gesztelyi Tamás, akit a tudományos élet kiemelkedő gemma-kutatóként tart számon.

Takács Levente, a DE BTK dékánhelyettese kari vezetőként és egyben a tanszék jelenlegi vezetőjeként, mint utód méltatta nagy elődjét, felidézve egyetemi éveit, amikor Gesztelyi Tamás tanítványa lehetett.

Mint fogalmazott: kiemelkedő oktatói és kutatói pályát mondhat magáénak Gesztelyi professzor, akinek tanítványai és kollégái mind a mai napig hálásak a megszerzett tudásért és tudományos pályájukhoz nyújtott útmutatásáért.

Az ünnepségen a DE BTK kari és intézeti vezetői, jelenlegi és egykori kollégák, tanítványok mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem történészei is köszöntötték az ünnepeltet.

Szekeres Csilla, a tanszék docense elevenítette fel azt a több évtizedes utat, amit először tanítványként majd kollégaként Gesztelyi professzor mellett töltött, egy rövid latin nyelvű köszöntővel zárva beszédét.

Az eseményen Németh György professzor (ELTE) a kötet másik főszerkesztője mutatta be az Acta Classica kötetét, amelyet az ünnepelt tiszteletére szerkesztettek munkatársai.

A méltatásokat tudományos prezentációk követték: A Batthyány-levéltár gemmapecsétjei címmel Rácz György főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos igazgatóhelyettese, valamint Egy építészeti vándorszó esete a magyarországi középkori latinnal címmel M. Nagy Ilona, a DE nyugalmazott egyetemi docense tartott előadást.

Sajtóközpont - BZs