Generációk életútját egyengették

Életpályájuk elismeréseként a Debreceni Egyetem 56 egykori hallgatója vette át vas, gyémánt és arany díszoklevelét a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karon. A szombati ünnepségen a hajdúböszörményi kar korábbi dékánja és több neves oktatója is jubileumi diplomát kapott.

A Debreceni Egyetem díszokleveleit azoknak az egykori hallgatóknak ítéli oda az intézmény, akik 50, 60, illetve 65 éve szerezték meg oklevelüket és életpályájuk, közmegbecsülésük alapján méltóak a jubileumi elismerésre. A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karon idén 10 vas-, 2 gyémánt- és 44 aranydiplomást avattak. Az elismeréseket szombaton vették át a már nyugdíjba vonult, kiváló óvoda- és szociálpedagógusok, oktatók, kutatók. 

- A munkájuk generációk sorsát határozta meg. Ma már jól tudjuk a különböző pedagógiai, pszichológiai vagy éppen társadalomtudományi kutatásokból, hogy az óvodai évek minden későbbi tanulmányi sikerességet meghatározó és áttételesen az életpálya egészére kiható időszakot jelentenek a személyiség fejlődésében. Az óvodapedagógusi munka felelőssége rendkívüli, az ezzel járó kihívások és nehézségek embert próbálók. A közösségeink jövőjének, a felnövekvő generációk sikerének egyik záloga volt és marad az óvoda. Az itt végzett áldozatos munkáért hálás köszönettel tartozunk – fogalmazott köszöntőjében a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar dékánja. 


Gortka-Rákó Erzsébet hozzátette: a jubilánsok mindegyike öregbítette a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet és jogutód intézménye hírnevét. Közülük többen vezetői, oktatói feladatokat is elláttak a karon: Kövér Sándorné nyugalmazott főigazgató, Kovácsné Bakosi Éva korábbi dékán, aki több cikluson keresztül látta el a vezetői feladatokat, valamit Molnár Endréné, aki a szociálpedagógia szak megalapításában vállalt aktív szerepet. 

Sajtóközpont-TB