Emléktábla gróf Degenfeld-Schomberg Józsefnek

A Debreceni Egyetem XX. századi alapításában fontos szerepet játszó gróf Degenfeld-Schomberg József főispán, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka tiszteletére avattak emléktáblát csütörtökön az egyetem Főépületének első emeleti oszlopcsarnokában.

Az életnagyságú öntött bronz portrédomborművet, Győrfi Lajos szobrászművész alkotását az egyetem létrehozásának 110. évfordulóján avatták fel.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora arra emlékeztetett, hogy az intézmény Főépületébe érkezők két olyan arisztokrata szobra mellett haladnak el – gróf Tisza István és gróf Klebelsberg Kunó – akiknek jelentős érdemei vannak abban, hogy az egyetem ma itt működik.

- Gróf Degenfeld-Schomberg József is annak a református elitnek volt a tagja, amely az uralkodót meg tudta győzni arról, hogy itt a Kárpát-medence keleti végében szükség van – mai kifejezésekkel élve – egy tudásközpontra, amely pénzügyi, intellektuális, kutatási, innovációs, szellemi centrumként az egész régió fejlődését biztosítja. Ehhez a Református Kollégium nyújtott megfelelő alapot – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán. Hozzátette: ugyanakkor a jogelőd, a debreceni kálvinista alapokon álló Református Kollégium a középkortól kezdve egy „csodát” hozott létre, amely ma is megvan.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy régi adósságot törleszt az egyetem, amikor az 1847 és 1927 között élt gróf Degenfeld-Schomberg József tiszteletére emléktáblát avat, ugyanis a gróf elévülhetetlen érdemeket szerzett a Debreceni Magyar Királyi Egyetem megalapításának előkészítésében.

- Gróf Degenfeld-Schomberg József egyházkerületi főgondnokként három évtizeden át kivételes elszántsággal hidat képezett a Református Kollégium fakultásainak erősítését és az egyetem alapításának gondolatát képviselők között. Mindmáig ő az a kivételes személyiség, akit kétszer is, 1917-ben és 1924-ben az egyetem díszdoktorává avatott. Az Egyetemi Tanács gróf Degenfeld-Schomberg Józsefet 1927-ben az az Egyetem létesítésének legjobb munkása címmel tüntette ki – ismertette Kossa György.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy manapság számos pozitív képzet társul a dualizmus korához.

- A „boldog békeidőknek” olyan ethosza volt, amely komoly teljesítményeket tett lehetővé. Ez azonban a második világháború után eltűnt. A polgári kormányzás kezdete óta ezek a közösségi értékek visszatérőben vannak, ezért az ezt képviselő elődeinkre emlékeznünk kell – hangsúlyozta. Az alpolgármester azt ígérte, hogy a város vezetése megvizsgálja annak lehetőségét, hogy újra viselje közterület a Degenfeld nevet Debrecenben.

- Gróf Degenfeld-Schomberg József munkásságának is köszönhetően a Debreceni Egyetem megalapításának 110. évfordulója a Tiszántúli Református Egyházkerület számára is ünnep, mert az országgyűlés 1912-ben erre vonatkozó meghozott döntése azt jelentette, hogy a Debreceni Református Kollégium akadémiai karainak egyetemmé válásával évszázadok álma valósult meg – jelentette ki Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

Az Ausztriában élő gróf Degenfeld-Schonburg Pál, gróf Degenfeld-Schomberg József dédunokája az ünnepség végén a család nevében köszönetet mondott az emléktábla felavatásáért.

A Degenfeld család történetéről bővebb információ érhető el a Gerundium egyetemtörténeti folyóiratban és a Debreceni Szemlében.

Sajtóközpont - OCs