Bővülő kínai kapcsolatok

A már meglévő közös képzések folytatása, hallgatói és oktatói cserék, kettős diploma és tananyagfejlesztés – minderről szó volt azon a pénteki találkozón, amelyen a Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyetemének delegációját fogadta a Debreceni Egyetem rektori és a Bölcsészettudományi Kar dékáni vezetése.

A két intézmény közötti kapcsolat előzményei 2015-ig nyúlnak vissza, amikor a Beijing International Studies University (BISU – Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyeteme) egy hétéves programot indított: 20 diák kezdte meg azt a speciális, hétéves kurzust, amelynek keretében három év alatt még középiskolásként elsajátítva a magyar nyelvet, a későbbiekben egyetemi tanulmányokat folytatnak a Debreceni Egyetemen (DE). Az első 12 végzős 2022-ben vehette át magyar diplomáját.

A BISU elnöke, Ji Jinbiao vezette delegációt a Főépületben tett ismerkedő sétát követően elsőként Pető Károly, a DE általános rektorhelyettese fogadta.

Mint köszöntőjében fogalmazott: az intézmény elkötelezett a nemzetközi oktatási kapcsolatok ápolása és bővítése mellett, amelyet jól mutat az itt tanuló külföldi hallgatók magas, hétezret meghaladó száma.

- A Debreceni Egyetemen csaknem 400 kínai hallgató tanul, legtöbben a Gazdaságtudományi, az Informatikai és a Bölcsészettudományi Karon, utóbbin jelenleg – már a második évfolyamként – 16 kínai diák folytatja tanulmányait magyar nyelven magyar alapszakon, és várhatóan a tanév végén sikeresen megszerzik diplomájukat – mondta a rektorhelyettes.

A vendégek Kiszil Okszána, a DE Rektori-Kancellári Kabinet, Koordinációs és Stratégiai Igazgatóság vezetőjének prezentációja keretében ismerkedhettek az intézmény képzési, kutatási és tudományos tevékenységével, nemzetközi, valamint ipari kapcsolatrendszerével, emellett betekintést nyerhettek a hallgatók szabadidős- és sportéletébe is.

- Az eddigi tapasztalataink és a most szerzett ismeretek alapján ígéretet tehetünk arra, hogy tovább népszerűsítjük Kínában az európai országok, azon belül Magyarország képzési kínálatát, elsősorban arra fókuszálva, hogy fiatal honfitársaink a Debreceni Egyetemet válasszák külföldi tanulmányuk helyszínéül – jelentette ki a találkozón Ji Jinbiao, a BISU elnöke.

A tanácskozáson megállapodás született arról, hogy folytatódik a 2015-ben a DE Bölcsészettudományi Karon (BTK) megkezdett oktatási program, emellett elhangzott, hogy a jövőben kidolgozzák a kétoldalú oktatói-hallgatói cserék rendszerét, a kettős diploma megszerzésének lehetőségét, és tárgyalások kezdődnek arról is, hogyan lehet a DE minél több karát bevonni a két intézmény közös képzési együttműködésébe.

A Beijing International Studies University delegációja – amelynek az elnök mellett a Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyetem Szervezési és Személyzeti Egységének igazgatója, a Nemzetközi Csere- és Együttműködési Irodájának igazgatója, az Európai Tanulmányok Karának dékánja, valamint Akadémiai Adminisztrációs Központjának igazgatója is tagja volt – ezt követően megbeszélést folytatott a DE BTK képviselőivel is.

A találkozó célja az volt, hogy áttekintsék annak a közös képzési programnak az eredményeit, amelynek a keretében a BISU diákjai magyar alapszakos képzésben vesznek részt.

- A program sikerét nem csupán a végzett diákok magas száma jelzi, hanem az is, hogy a kínai hallgatók közül sokan maradnak tovább tanulni egyetemünkön, hogy mesterszakos diplomát szerezzenek – tájékoztatta a hirek.unideb.hu portált Csatár Péter.

A BTK dékánhelyettese elmondta: az ebben az évben kifutó szerződést új tartalommal tölti fel a két intézmény, hogy tovább folytatódhasson a kínai diákok oktatása a magyar nyelv és kultúra területén.

A megbeszélésen részt vettek a DE BTK képviselői, köztük Dobi Edit, a kínai diákok magyar nyelvű oktatásának szakmai vezetője, valamint Csontos Pál, a Konfuciusz Intézet magyar igazgatója, továbbá Szaffkó Péter, a Debreceni Nyári Egyetem igazgatója.

A találkozó különlegessége volt, hogy a kínai-magyar nyelvű tolmácsolásban két, magyar szakon itt tanuló kínai hallgató is közreműködött, bizonyítva ezzel is felkészültségüket és nyelvismeretüket.

A Debreceni Egyetemen 2019 őszen kezdte meg működését a Konfuciusz Intézet. Legfőbb tevékenysége a kínai nyelv oktatása, valamint a kínai kultúra közvetítése és megismertetése az egyetem polgáraival és régióban élőkkel.

-  Kurzusaink – amelyeken nem csak a magyar, hanem egyetemünk külföldi hallgatói is szorgalmasan tanulják a mandarin kínai nyelvet – teljes létszámmal futnak, és hatalmas az érdeklődés a kultúrát bemutató értelmiségi modulok, a Lectures on Chinese Culture, a Chinese Movie Nights és a Tradicional Chinese Medicine iránt is – emelte ki Csontos Pál, a Konfuciusz Intézet magyar igazgatója.

A Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyeteméről érkezett delegáció látogatása az itt tanuló kínai hallgatókkal közös délutáni programmal zárult a Debreceni Egyetemen.

Sajtóközpont – BZs