Hiánypótló nánási krónika

A Debreceni Egyetem szakembereinek szerkesztésében elkészült a Hajdúnánás története – A kezdetektől napjainkig című kötet, amely az őskortól a jelenig mutatja be a település történetét. A kiadvány bemutatóját szerdán tartották a Főépület Karácsony Sándor termében.

A monográfia megjelenését csaknem ötéves kutatómunka előzte meg, amelynek köszönhetően a hajdúváros szinte teljes történetét ismerheti meg az olvasó.

- Az egyetemnek többféle szövetségi rendszere van, de az egyik legmélyebb, történelmi gyökerű kapcsolat a hajdúvárosokhoz, köztük Hajdúnánáshoz kötődik az oktatás, az innováció és a kultúra területén. A most megjelent kiadvány elkészítése pedig újabb kapcsolódási pontot jelent, ami szorosabbá fűzi a település és az intézmény partnerségét – hangsúlyozta a kötet bemutatóján Szilvássy Zoltán, a DE rektora.

Az egyetem és Hajdúnánás 2015 óta hivatalos formában is együttműködik, amelynek köszönhetően a település egyre több fiatalja dönt úgy, hogy Debreceni Egyetemen folytatja felsőfokú tanulmányait.

- Az első, 1900-as, majd az 1973-as monográfiát követően most a közös munkának köszönhetően egy új, ideológiai szempontokat mellőző, a történettudományt a város megismerése szolgálatába állító könyv jelenhetett meg a korábbi kiadás 50. évfordulóján – mondta Szólláth Tibor.

Hajdúnánás polgármestere kiemelte: a kötet tanulmányait olvasva egy hagyományaira büszke hajdúváros történetét ismerheti meg az olvasó, egy olyan városét, amely a nehézségek ellenére is fenn tudott maradni, mára pedig virágzóvá fejlődött.

A kiadványt Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense mutatta be. Mint fogalmazott: a történelem nem kímélte a települést, sok esemény, köztük a tatárjárás, a török dúlás, a Bocskai-, majd a Rákóczi szabadságküzdelmek és az 1848-as forradalom, majd a világháborúk időszaka hatott az ott élőkre, mégis, mint azt a kötet is igazolja, a közösség fenntartotta sokszínű identitását és megőrizték a hajdúvárost a jövőnek.

- A mostani kiadványban olyan területek is helyet kaptak, amelyek a korábbi monográfiákban nem szerepel(het)tek, köztük a román megszállás, a helybeli zsidóság története, a „felszabadító” szovjet hadsereg tevékenysége, vagy akár az 1956-os események Nánást érintő történetének bemutatása, amelyekért köszönet illeti a szerkesztőket – fejtette ki Botos Máté

A kötetet valamennyi Hajdúnánáson élő család díjmentesen, ajándékba kapta a helyi önkormányzattól.

- Ma már a városok, falvak vezetése sok helyen felismerte, hogy fontos az ott élők számára saját múltjuk, történelmük megismerése, így a nánási településtörténeti monográfia is lehetőséget teremt arra, hogy megerősítse a közösség identitását – fogalmazott Bartha Elek, a DE Bölcsészettudományi Kar (BTK) Néprajzi Tanszék professzora.

A szerkesztőbizottság vezetője kiemelte: időszerű volt egy új kiadvány megszületése, amely a korábbi kötetek időtálló fejezeteit felhasználva, új kutatási eredményekkel kiegészítve, új szempontokat figyelembe véve jelenhetett meg, amelynek köszönhetően a könyv legalább újabb öt évtizedig megőrizheti aktualitását.

A korábbi, Barcsa János, a nánási Református Gimnázium tanára nevéhez kötődő, Hajdu-Nánás város és a hajduk történelme című 1900-as kiadvány, bár jóval az első világháború kitörése előtt született, mégis egy korszakhatárt zárt le, míg az 1973-as kötet nagyrészt a magyarországi szocializmus vélt sikereit hirdette, azonban mindkét monográfiának vannak olyan fejezetei, amelyek mind a mai napig fontos kiindulópontként szolgálnak a város történetének megismeréséhez.

 – Munkánk során haszonnal forgattuk mindkettőt, azonban egyrészt számos új forrásanyag került elő, másrészt olyan új megközelítési szempontok jelentek meg, amelyeknek köszönhetően egy sokkal részletesebb, adatokban gazdagabb, interdiszciplináris megközelítésű feldolgozás készülhetett – emelte ki Forisek Péter, a kötet társszerkesztője.

A DE BTK Történelmi Intézet egyetemi docense hozzátette: a történelmi tárgyú témák mellett földrajzi-környezeti, gazdasági-társadalmi, oktatási és vallási, valamint a város sportéletét taglaló tanulmányok is bekerültek, amelyek ma már egy modern várostörténeti monográfia elengedhetetlen részei.

A kötet legtöbb fejezetét a DE kutatói-oktatói, vagy az itt végzett és az egyetemhez kötődő szerzők írták.

– A közreműködők száma is jelentősen gyarapodott az előző kiadás óta, így különböző tudományterületek képviselői közreműködésével állíthattuk össze monográfiát, ami már részletesen és objektíven tárgyalja a 20. századi eseményeket is – emelte ki Csiszár Imre szerkesztő, a HUN-REN-DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársa.

A kötet a tervek szerint hamarosan elektronikus formában is elérhető lesz.

Sajtóközpont - BZs