Friss diplomásait avatta a BTK

A Bölcsészettudományi Kar szombaton rendezett ünnepségeivel véget értek a Debreceni Egyetemen a nyári diplomaosztók. Június 17-e és július 8-a között 13 kar több mint négyezer végzőse, köztük a BTK 700 friss diplomása vehette át oklevelét.

A hallgatók magas száma miatt két ünnepséget tartott a BTK az egyetem Főépületének Díszudvarán július 8-án, szombaton: 14 órától a nappali és levelező tagozaton alapszakon, 17 órától pedig az osztatlan tanárképzésben, a mesterképzésben, a rövid ciklusú tanári mesterképzésben, valamint a szakirányú továbbképzés keretében végzettek vehették át oklevelüket.

- A bölcsész diploma megszerzése nem csak egy oklevél, hanem egy hosszú és nehéz út vége, amely során sokat tanultak önmagukról és a világról. Azonban a diploma csak az első lépés a hosszú és izgalmas életúton, amely előttük áll. Az út nem mindig lesz könnyű, és számos kihívással kell szembenézniük. Azonban ne feledjék, hogy az elmúlt években megszerzett tudás és tapasztalat segíteni fog önöknek, hogy megbirkózzanak ezekkel a kihívásokkal – fogalmazott ünnepi beszédében Takács Levente, a kar általános és oktatási dékánhelyettese.

A 14 órakor kezdődött ünnepségen 377, alapképzésben oklevelet szerzett friss diplomást avattak andragógia, anglisztika, germanisztika-néderlandisztika, germanisztika-német, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, közösségszervezés, magyar, nemzetközi tanulmányok, néprajz, pedagógia, politikatudományok, politológia, pszichológia, romanisztika-olasz, szabad bölcsészet, szlavisztika-orosz, szociális munka, szociológia, történelem, újlatin nyelvek-francia és újlatin nyelvek-olasz szakokon.

A késő esti rendezvényen 360 diplomát adott át az egyetemi és a kari vezetés. Nappali és levelező tagozaton osztatlan tanárképzésben 102, mesterképzésben 138, rövid ciklusú tanári mesterképzésben 21, szakirányú továbbképzés keretében pedig 99 jelölt felelt meg az oklevélszerzés feltételeinek.

Az ünnepségeken átadták a kar (a Bölcsészettudományi Kar Elismerő Oklevele, a Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Dicsérete) és a Hallgatói Önkormányzat (a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Elismerő Oklevél, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökségének Elismerő Oklevele, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökének és Alelnökének Elismerő Oklevele) elismeréseit, valamint a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja, illetve a Hatvani István Szakkollégium és a Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium okleveleit is.

A Debreceni Egyetem Rektora eredményes és lelkiismeretes munkájáért Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Ecsedi Vivien magyar-etika tanárszakos hallgató, a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat tanárképzési ügyvivője részére.

A Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa címzetes egyetemi docensi címet adományozott Kissné Nyéki Éva, a Debreceni BSC Kerekasztal projektvezetője számára a Bölcsészettudományi Kar és a debreceni székhelyű üzleti szolgáltatókat tömörítő kerekasztal közötti kapcsolatrendszer kiépítéséért, az oktatási tartalmak megújításában és fejlesztésében végzett több éves munkája elismeréséül, valamint P. Szalay Emőke néprajzkutató-főmuzeológus számára a Bölcsészettudományi Kar érdekében végzett több évtizedes oktató, kutató munkája és terepgyakorlat-vezető tevékenysége elismeréseként.

A BTK ünnepségeivel véget értek a Debreceni Egyetem nyári diplomaosztói, amelyeken a 13 kar több mint 4 ezer végzőse vehette át oklevelét.

Sajtóközpont – BZs