Elismert debreceni professzorok

A Debreceni Egyetem két professor emeritusa is rangos elismerésben részesült a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem pénteki tanévzáró ünnepségén. A Gödöllőn rendezett eseményen Nagy Jánost az intézmény díszdoktorává avatták, Orosz István pedig Kosáry Domokos-díjban részesült.

Több mint 1800 hallgató szerzett diplomát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) második tanévében – hangzott el az intézmény pénteki tanévzáró ünnepségén, melyet Nagy István agrárminiszter részvételével rendeztek a MATE gödöllői Szent István Campusán.

A tanévzáró ünnepség keretében több mint hatvan egyetemi kitüntetést adtak át a legkiválóbb oktatóknak, kutatóknak, munkatársaknak, valamint kiemelkedő tevékenységet folytató külső partnereknek, köztük a Debreceni Egyetem két professor emeritusának, magas színvonalú tevékenységük elismeréseként.

Nagy Jánost, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar professor emeritusát a MATE tiszteletbeli doktorává avatták nemzetközileg elismert tudományos kutatómunkája, iskolateremtő tevékenysége, és a tudományos utánpótlás nevelése érdekében kifejtett több évtizedes munkássága, továbbá a MATE és jogelőd intézményei oktató-kutató munkájához, szellemi gyarapodásához történő hozzájárulása elismeréseként.

A magyar felsőoktatás és tudományos élet kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyisége. A Debreceni Agrártudományi Centrum létrehozásának kezdeményezője és első elnöke (2000- 2004), a Debreceni Egyetem rektorhelyettese (2003-2004), majd 2004-tól 2007-ig rektora volt. Jelenleg a Debreceni Egyetem prorektora, a Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet egyetemi tanára. Nemzetközileg is elismert kutatómunkát végez. Koordinátora, vezetője számos hazai és nemzetközi projektnek. Alapítója és vezetője az Európában is egyedülálló debreceni szántóföldi tartamkísérletnek.

Nagy János különösen nagy hangsúly fektet az utánpótlás nevelésére és a tehetségek kiválasztására, gondozására és fejlesztésére. Vezetésével a Debreceni Egyetem agrárkarán megalakult a tehetséges hallgatók számára a Kerpely Kálmán Szakkollégium azzal a céllal, hogy magas színvonalú gyakorlati képzéssel és szolgáltatással hozzájáruljon az egyetem szakemberképzéséhez.  Iskolateremtő tevékenységével jelentős hatást fejt ki a régió szakmai életére. Kiemelt feladatának tartja a Kerpely Kálmán Növénytermesztés- és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola irányítását és ennek keretében végzett oktatói és tudományos témavezetői munkáját.

 

A Kosáry Domokos-díjat Orosz István, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, agrártörténész részére adták át, elsősorban az agrártörténeti kutatásokban elért kiváló eredményei, a felsőoktatásban vállalt feladatainak példaértékű teljesítése és a tudományos élet szervezésében elért sikerei elismeréseként.

Orosz István magyar-történelem szakos egyetemi diplomáját 1957-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) szerezte. Rövid ideig tartó karcagi gimnáziumi tanári munka után még 1957-ben visszahívták tanársegédnek a debreceni történelem tanszékre. 1958-ban lett az egyetem doktora, majd 1976-ban a történettudomány kandidátusa. Az MTA doktora címet 1998-ban szerezte meg. 1962-ben lett egyetemi adjunktus, 1975-ben docens, 1985-ben pedig egyetemi tanár.

Több ciklusban tanszékvezetőként, majd 1980 és 1986 között a Bölcsészettudományi Kar dékáni pozíciójában is méltán vívott ki elismerést. Az egyetemi szakszervezet titkáraként, a szakszervezet országos elnökségi tagjaként, majd 1980-tól 1990-ig a Felsőoktatási Tanács tagjaként éppúgy megbecsült vezetőnek számított, mint 1986-1993 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem tanárképzési, majd oktatási rektorhelyetteseként. Irinyi Károly (1931-1988) hirtelen bekövetkezett halálát követően 1988-94 között a Történelmi Intézet igazgatói tisztét is ellátta.

2004 májusában az országos és nemzetközi ismertségű tudóst a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése az akadémia levelező, majd 2013-ban rendes tagjává választotta. 2004-től a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézetének professor emeritusa.

A díjat lánya, Kárpáti Zoltánné vette át Gyuricza Csaba rektortól és Koósné Török Erzsébet ny. főigazgatótól, a Kosáry Domokos-díj Kuratórium elnökétől.

A Kosáry Domokos-díj 2013 óta a könyvtári, levéltári munka szervezésében elért kimagasló eredmény, a könyvtár érdekében, a könyvtárügyért kifejtett támogatás, illetve az egyetemtörténeti, agrártörténeti kutatásokban végzett magas szintű tevékenység elismeréseként, a történettudomány területén végzett elkötelezett, kimagasló történészi munka megbecsüléseként adományozható egyetemi és egyetemen kívüli személyiségeknek. 2022. június 17-én a díjat 10. alkalommal adták át.

Sajtóközpont – BZs