Doktorrá fogadom…!

Rekordszámú, 107 jelölt vette át oklevelét november 25-én, a Debreceni Egyetem doktor- és díszdoktoravató ünnepségén, ahol doktori és habilitált doktori, professor emeritus, valamint címzetes egyetemi tanár címeket és egyetemi kitüntetéseket adtak át.

- „A reformáció meggyőzte a tudományt arról, hogy az emberi szellemnek Istentől nyert joga és hivatása az igazság megismerése és a köz javára való értékesítése, azaz minden egyes szellemi munkás kötelezve van arra, hogy vizsgálja meg a tekintélyektől diktált véleményeket, vegye bírálat alá a hagyományos tantételeket…, törekedjék az okok és okozatok kapcsolatának, a mindenség összes jelenségeinek… megismerésére.” – idézte beszédében az egyetem egykori rektora, Erdős József száz évvel ezelőtt, a reformáció négyszáz éves évfordulóján tartott, máig érvényes gondolatokat tartalmazó tanévnyitó beszédét Csernoch László.

Az egyetem tudományos rektorhelyettese kiemelte: a Debreceni Egyetemen … megtanulták szakmájukat és megtanultak kellő alázattal viszonyulni mindahhoz, amit tudunk, és előre nézni arra, amit még nem ismerünk. Ennek az országnak nagyon nagy szüksége van Önökre. A kiművelt emberfők mennyisége, száma a nemzet igazi hatalma. A „hatalommal” azonban felelősség is jár. Kérem, hogy mindig érezzék azt a felelősséget, melyet a munkájuk jelent – figyelmeztetett Csernoch László.

A 107 jelölt közül 72 summa cum laude, 34 cum laude minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek. 1 jelölt külföldön szerzett tudományos fokozata alapján kérte az oklevél kiadását. A doktorjelöltek eskütételük után Pintér Ákostól, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettesétől vehették át oklevelüket.


A rendezvényen az egyetem 17 munkatársa kapott habilitációs címet. Az agrártudományok területén 1, a bölcsészettudományok területén 4, az orvos- és egészségtudományok területén 2, a társadalomtudományok területén 4, a természettudományok területén 6 jelölt tett eleget a habilitációs eljárás követelményeinek.

A Debreceni Egyetem Szenátusa „Címzetes egyetemi tanár” címet adományozott Ingrid Schusterova asszonynak, aki a Kassai Jozef Safarik Egyetem Gyermek- és Serdülőklinikájának tanszékvezető docenseként a gyermekgyógyászati graduális képzési program gyermekkardiológiai tartalmának fejlesztésében vesz részt. Oktatási és kutatási tevékenységével szorosan kapcsolódik az egyetemhez, különös tekintettel a gyermekkori anyagcsere betegségek klinikai kutatásai terén.

A Debreceni Egyetem Szenátusa öt professzor kimagasló munkáját ismerte el Professor Emeritus cím adományozásával, amelyet Boda Zoltán (ÁOK), Fésüs László (ÁOK), Herczegh Pál (GYTK), Sipka Sándor (ÁOK) és Udvardy Miklós (ÁOK) vehetett át.

Az ünnepség az egyetem díjainak és kitüntetéseinek átadásával folytatódott.

Petőfi S. János – a Debreceni Egyetem egykori hallgatója, későbbi díszdoktora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja – emlékére özvegye publikációs díjat hozott létre, amelyet az egyetem olyan 40 évesnél fiatalabb oktatója, kutatója, doktorjelöltje vagy doktorandusza kaphatja, aki a humán tudományok területén kiemelkedő publikációs teljesítményt nyújtott. Az idei elismerésben Kovács Éva, az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportjának tudományos munkatársa részesült, aki „A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás" című monográfiájával érdemelte ki a díjat.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar tanácsa ebben az évben a „Legjobb klinikai témájú tudományos közlemény" díjat a Journal of Investigative Dermatology folyóiratban megjelent publikációjukért Dajnoki Zsolt és munkatársai (ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék) részére ítélte oda.

A Debreceni Egyetem Tudományos Tanácsa javaslatára a 2017 évi „Az év női kutatója díjat” Bereczky Zsuzsanna, az Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszékének egyetemi docense és Deák-Valkó Orsolya, a Természettudományi és Technológiai Kar Ökológiai Tanszékének adjunktusa vehette át.

A Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii Díja kitüntetést – a Tehetségtanács javaslata alapján – a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtott oktatók, Balogh Judit, az Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense, Dajnoki Krisztina, a Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének egyetemi docense és Gyüre Péter, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézetének adjunktusa vehették át.

Az 1995-ben alapított Tankó Béla Emlékdíjat gyógyító, oktató és kutatómunkában elért kimagasló teljesítményéért a Szenátus – a Tankó család javaslatának figyelembevételével – ebben az évben Trócsányi Zoltán akadémikus, egyetemi tanár, a Kísérleti Fizikai Tanszék és a Fizikai Tudományok Doktori Iskola vezetője részére adományozta.

Az eseményen az intézmény díszdoktorai sorába fogadta Andrej Dujella matematikust, a Zágrábi Egyetem professzorát, aki az ünnepséget megelőzően november 24-én az Informatikai Karon tartott tudományos előadást.

- Amikor a Debreceni Egyetem Szenátusa úgy határozott, hogy Andrej Dujella professzort egyetemünk honoris causa doktorai sorába iktatja, abban a meggyőződésben hozta meg döntését, hogy a jelölt minden tekintetben megfelel azoknak az elveknek, amelyeket e kitüntetés adományozásakor magunk elé tűztünk. A díszdoktorrá avatás megtiszteltetés annak, akinek ez az elismerés szól, de nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy megkülönböztetett tisztesség az adományozó intézmény számára is – fogalmazott a megtisztelő cím átadása előtt Csernoch László tudományos rektorhelyettes.

A professzor munkásságát és a Debreceni Egyetemhez fűződő kapcsolatát Mihálydeák Tamás, az Informatikai Kar dékánja méltatta.

Sajtóiroda - BZs