Diplomaosztó a beregszászi hallgatókkal

Gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, romológusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők, valamint szociálpedagógusok vették át diplomáikat a Debreceni Egyetem Főépületének Díszudvarán csütörtökön. A Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar azon hallgatói is megkapták okleveleiket, akik a kar beregszászi kihelyezett képzésén tanultak.

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (DE GYGYK) gyógypedagógia alapszakán nappali tagozaton ezúttal 73-an, levelező tagozaton 85-en szereztek diplomát. Óvodapedagógus alapszakon nappali tagozaton 46-an, levelező tagozaton 50-en, az óvodapedagógus alapszak nemzetiségi óvodapedagógus szakirányán levelező tagozaton 1 hallgató végzett. Romológia alapszak nappali tagozaton 3-an, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak nappali tagozaton 14-en, levelező tagozaton 20-an zártak. A kar szociálpedagógia alapszakán nappali tagozaton 9-en, levelező tagozaton 15-en fejezték be tanulmányaikat. Szociálpedagógia alapszakon – a beregszászi képzési helyen – levelező tagozaton 7 fő kapott diplomát. A GYGYK szociálpedagógia mesterszakán levelező tagozaton 17-en tettek sikeres záróvizsgát, szakirányú továbbképzési szakokon pedig 138-an teljesítették az előírt követelményeket és szereztek oklevelet. A hallgatók a nagy létszám miatt két ünnepség keretében kapták meg diplomáikat.

- A mai napon összesen 340 végső hallgató veheti át diplomáját. Sikeres tanulmányaiknak köszönhetően beléptek az értelmiségi létbe, pedagógusként kezdhetik meg életpályájukat. Az idáig vezető út nem volt szokványos, hiszen ez a végzős évfolyam az, amelynek tanulmányait nehezítette a járványhelyzet. Büszkeséggel tölt el, hogy az önökkel közös erőfeszítéseknek köszönhetően sikerült ezeket a problémákat megoldani – fogalmazott ünnepi beszédében Gortka-Rákó Erzsébet dékán.

A kari vezető emlékeztetett arra, hogy nem szokványos körülmények között tanulnak a hallgatók Beregszászban, ahol a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2017-ben indították el kihelyezett képzés keretében a szociálpedagógiai szakot.  

- Az ottani hallgatók kitartását és tudásvágyát dicséri, hogy a háború ellenére is folytatták tanulmányaikat és közülük heten ma átveszik diplomájukat. Az alsóbb évfolyamosok is szorgalmasak, jelenleg online oktatásban bővítik ismereteiket – ismertette a dékán.

Gortka-Rákó Erzsébet hangsúlyozta: olyan szakemberek állnak előtte, akik megalapozott elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, elsajátították azokat az ismereteket, kompetenciákat, amelyek a kisgyerekek neveléséhez, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez és a nehéz sorsú emberek támogatásához szükségesek.  

Az eskütételt és a diplomák átadását követően a legkiválóbb végzett hallgatók elismerésben részesültek.

A Hajdúböszörményi Felsőoktatásért Emlékérem kitüntetést Töviskes Magdolna, a hajdúböszörményi Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetője és Eleonora Teszenyi, az Open University egyetemi adjunktusa kapta.

A Kar Kiváló Dolgozója díjat Bódiné Müller Nikolett gazdasági ügyintéző vehette át, a Gyermeknevelési tanszéken végzett több évtizedes munkájáért a Dékáni Elismerő Oklevelet ezúttal Molnár Balázs főiskolai docens érdemelte ki. A diplomaosztó keretében a kar konzulens tanári elismeréseit is átadták.  


Sajtóközpont - OCs