Digitális jövőkép az egészségtudományban

Hogyan használható a digitalizáció az egészségtudományi tananyagfejlesztésekben és az oktatásban - többek között erről volt szó azon a nemzetközi tanácskozáson, melyen a Debreceni Egyetem mellett három külföldi felsőoktatási intézmény szakemberei vettek részt.

„Egészségtudományok pedagógiai innovatív digitális fejlesztése” címmel szervezett angol nyelvű digitális képzést október 18-a és 22-e között a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara, mely konzorciumvezetőként vesz részt a négy egyetemet magában foglaló, három éven át tartó nemzetközi INDEHEP programban. A projekt célja, hogy a Covid-19 miatti kihívások által felgyorsított, innovatív oktatási folyamatok beépülhessenek az egészségtudományok tananyagfejlesztéseibe és az oktatásba.

A Debreceni Egyetem mellett a Sapientia Egyetem (Románia), az Eperjesi Egyetem (Szlovákia), a Selye János Egyetem (Szlovákia), valamint a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület alkotja a program megvalósítását végző konzorciumot.

- A Tempus Közalapítvány pályázatában vállaltuk a digitális oktatás kihívásainak feltérképezését és azt is, hogy képezzük magunkat ezen a területen. Egy olyan tananyag és elektronikus kézikönyv készül, mely a konzorciumi tagok mellett minden szakembernek a hasznára válhat. Az oktatói és hallgatói szemszögből is előremutató digitális konzorciumi tréningek révén a digitális oktatás beilleszthető lehet minden képzési területen, nálunk főként az egészségügyi szervező képzésbe – mondta Szakál Zoltán, az INDEHEP projekt vezetője.

A nemzetközi programban részt vevő szakemberek egyebek mellett egészségügyi, pedagógiai továbbképzéseken, a digitalizáció-központúsággal, a digitális szemléltetés trendjeivel foglalkozó tréningeken vehettek részt, valamint egy digitális szabadulószobát is kipróbálhattak. Takács Péter, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Intézetének vezetője kiemelte: nemzetközi gyakorlatok is elsajátíthatók a találkozónak köszönhetően. 

-  Rálátást kapunk a szlovákiai, romániai törekvésekre, kiderülhet, miként hangolhatjuk össze a képzéseinket és hogyan segíthetünk egymásnak. Az a célkitűzés, miszerint szakmai kapcsolatokat kell kiépítenünk a pályázat során, már teljesült, ez alapot adhat a további feladatok megoldására. Az egészségtudományban megjelenő informatikai technológiák alkalmazása, a kiterjesztett és virtuális valóság kérdése volt az egyik központi témája a mostani találkozónak, melyen bemutattuk az ETK szaktantermeit, gyakorlóhelyiségeit, amiket az ápoló-, a védőnő- és a szülésznőképzésben használunk, valamint az újonnan üzembe helyezett szimulációs eszközeinket is megismertettük a résztvevőkkel – tette hozzá az intézetvezető.

Az ötnapos tanácskozáson az integrált e-learning rendszerek, alkalmazások, így például az E-Twinning közös koordinálású, szabadon választható e-kurzus fejlesztésének részletei is napirendre kerültek, valamint a jövőbeni prevenciós lehetőségekről és a digitális oktatás kihívásairól, trendjeiről is tartottak szakmai előadásokat.


Az Innovative Digital Development of Health Pedagogics elnevezésű, INDEHEP2021-1-HU01-KA220-HED000029460 azonosítószámú nemzetközi projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Sajtóközpont - BZ