Bővülő malajziai kapcsolatok a BTK-n

A már meglévő tudományos és oktatási együttműködés további bővítéséről tárgyalt a malajziai Sunway Egyetemen tett novemberi látogatása során a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar delegációja.

A malajziai Sunway Egyetem (SU) és a Debreceni Egyetem (DE) között egy évvel ezelőtt aláírt együttműködési megállapodást követően számos oktatási és kutatási projekt indult az SU Centre for English Language Studies (CELS) egysége és a DE Bölcsészettudományi Kar (BTK) Angol-Amerikai Intézete között, amelyet már egy Erasmus+ által lehetővé tett oktatói csere is elősegített.

A látogatás keretében Csatár Péter, a DE BTK stratégiai és gazdasági dékánhelyettese és Venkovits Balázs, a kar Angol-Amerikai Intézet igazgatója találkozott a CELS oktatóival és hallgatóival, az egyetem képviselőivel pedig megvitatták a tudományos és oktatási együttműködés további lehetőségeit, emellett részt vettek a Sunway nemzetközi Globális Partner Napján, amelyen a világ több mint húsz egyeteme között a DE is bemutatkozott.

- A Sunway Egyetem Malajzia és a régió egyik legsikeresebb magánegyeteme és sok tekintetben értékes partnere a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának. A megbeszélések során számos lehetőség felvetődött, hogy intézményünk további karait bevonva bővítsük a meglévő kapcsolatokat mind az oktatás, mind a kutatás terén – összegezte a látogatás eredményeit a hirek.unideb.hu portálnak Csatár Péter.

A dékánhelyettes hangsúlyozta: a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramban való részvétel lehetősége várhatóan növelni fogja a Debrecenbe érkező malajziai hallgatók számát is.

A Sunway University egyik kutatója, Kiss Tamás a Debreceni Egyetemen szerezte diplomáját és kulcsszerepet játszott az együttműködés létrehozásában.

- Mindkét intézmény arra törekszik, hogy világszínvonalú kutatóegyetem legyen, ennek elérését segítheti a DE és az SU nemzetközi kutatási együttműködése, ami összhangban van azzal az irányelvünkkel is, miszerint az élvonalbeli felsőoktatásnak empirikus kutatási eredményeken kell alapulnia – fogalmazott Kiss Tamás, aki hozzátette: a Debreceni Egyetem öregdiákjaként büszke arra, hogy hozzájárulhat mindkét intézmény sikeréhez.

Tavaly indult az az interkulturális tanulási program, amelynek keretében a debreceni és malajziai diákok közösen dolgoznak videóprojekteken, így interaktív módon ismerhetik meg egymás kultúráját, miközben fontos készségeket sajátítanak el.

-  A projekthez kapcsolódó, az interkulturális kompetenciával kapcsolatos kutatásokból már nemzetközi konferencia-előadások és folyóiratcikkek is születtek. A mostani találkozó visszajelzései alapján pedig biztosak lehetünk abban, hogy a program kibővült formában folytatódhat a következő tanévben is – emelte ki Venkovits Balázs intézetigazgató.

- A kultúrák közötti kommunikáció és a más kulturális kontextusból érkező tanulókkal való együttműködés értékes készségeket és tapasztalatokat nyújt számukra, ezen a téren a törekvéseink egybeesnek a Debreceni Egyetem céljaival. A DE-vel közös projekthez hasonló együttműködések is hozzájárultak ahhoz, hogy a Sunway University az elmúlt két évben a végzett hallgatók foglalkoztatási mutatót tekintve a legjobb malajziai egyetem lett – értékelte a közös munkát Nicholas Lee, a Centre for English Language Studies és az English for Specific Academic Purposes egységének vezetője.

A DE BTK küldöttségének tagjai az egyhetes malajziai út során órákat látogattak, megbeszéléseket tartottak a folyamatban lévő interkulturális projektről, bemutatták a Debreceni Egyetemet és a Stipendium Hungaricum programot a diákoknak, valamint feltérképezték a Sunway egyéb egységeivel való együttműködés lehetőségeit is. Emellett – a Globális Partner Napnak köszönhetően – lehetőségük volt más maláj egyetemekkel, valamint külföldi intézmények képviselőivel is találkozni, többek között az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Kínából és Ausztráliából. Mindez tovább bővítheti a kar nemzetközi kapcsolatrendszerét.

Sajtóközpont – BZs