XXI. századi fogorvosképzés

A hallgatói létszámhoz arányaiban jól illeszkedő minősített oktatói létszámnak és a kiváló infrastrukturális környezetnek, eszközparknak köszönhetően mind az elméleti mind a gyakorlati tudás megszerzéséhez megfelelő körülmények biztosítottak a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karára érkezők számára.

Az intézmény célja, hogy az itt végzett diákok kiváló elméleti tudást és megfelelő manualitást szerezzenek, mely biztosítja számukra a későbbiekben az önálló munkavégzés lehetőségét.

A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara (FOK) ismét első helyen végzett az ország egyetemi képzőhelyei között a Diploma 2022 összesített rangsorában, mely vizsgálja a hallgatói és az oktatói kiválóságot is.

- A kar megalakulása óta a vezetés mindig nagy hangsúlyt fektetett a megfelelő számú minősített oktató kinevelésére, az ideális oktató/hallgató arány kialakítására és a megfelelő infrastrukturális környezet megteremtésére. Ezen stratégia nélkül lehetetlen lenne a fogorvosképzés során megfelelni a XXI. század kihívásainak és egy nemzetközileg is elfogadott diplomát a hallgatóink kezébe adni – vallja Bágyi Kinga, a Fogorvostudományi Kar dékánja.

A 10 féléves magyar és angol nyelven is elérhető osztatlan mesterképzés három részre osztható: alapozó, preklinikai és klinikai tárgyak. Az alapvetően gyakorlatorientált képzés harmadévtől valósul meg kiscsoportos foglalkozásokon az újonnan felújított, modern Fantom- és Gyakorló Termekben, az ergonomikusan kialakított betegellátó helységekben és a CAD/CAM oktatóteremben. A hallgatók így magyarországi viszonylatban egyedülálló körülmények között ismerkedhetnek meg számos terápiás, diagnosztikus eszközzel, anyaggal, technikával, melyeket a későbbiekben alkalmazni fognak a betegellátás során szakorvosi felügyelet mellett.

- Adottak a diagnosztikához és a modern fogászati kezelések kivitelezéséhez oly nélkülözhetetlen digitális technológiák is: CBCT, oral scan, CAD/CAM, számítógépes tervező programok, valamint a hozzá illeszthető marógépek és 3D nyomtatók – sorolta a dékán.

Ezen túlmenően a speciális szakvizsgákhoz kötött betegellátás menetébe is betekinthetnek a hallgatók a Fogorvosi Szolgálat keretein belül, így megismerhetik a nehéz esetek megoldására szolgáló modern eszközök, technikák gyakorlatban történő alkalmazását is.  

Lehetőség van továbbá belekóstolni a tudomány világába is egy modern, jól felszerelt Kutató Laborban, így tudományos diákkörösként a hallgatók részt vehetnek a tehetséggondozó programokban, a diploma megszerzését követően pedig az országban egyedülálló, saját Fogorvosdoktori Iskola keretén belül akár annak posztdoktori programjaiban.  

- Friss diplomásként az elhelyezkedési esélyeik kiválóak, hisz a diploma önálló munkavégzésre jogosítja fel az itt végzetteket a világ számos országában – jegyezte meg a dékán. 

A jövőben angol és magyar nyelven is elérhető új alapképzés indulhat: a digitális fogászati tervező (odontotechnológus) szak. Az itt végzettek alkalmassá válnak majd, hogy segítsék a fogorvosok és a fogtechnikusok munkáját a legkorszerűbb digitális technológiák alkalmazásával.

Bágyi Kinga hozzátette: a képzés során a FOK kiváló oktatói a tudáson túl a szakma iránti szeretetet és tiszteletet is igyekeznek továbbadni a diákjaiknak.


Sajtóiroda