ÚNKP: ösztöndíj a legjobbaknak

Továbbra is népszerűek az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében kiírt támogatási lehetőségek. Az elnyerhető különböző, hat kategóriában meghirdetett ösztöndíjakra a Debreceni Egyetem 441 hallgatója, oktatója és kutatója nyújtotta be pályázatát.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, amelynek célja, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatókat, doktoranduszokat, doktorjelölteket, posztdoktorokat, valamint oktatókat és kutatókat támogassa.

Az ÚNKP a nyertesek számára különböző időtartamra eltérő összegű ösztöndíjjal biztosít lehetőséget arra, hogy szakmai ismereteiket, kutatási, alkotói eredményeiket hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tegyék a hazai és a nemzetközi közösség számára.

Az 2022/23-as tanévben az ÚNKP keretében hat különböző ösztöndíjtípusra lehetett pályázni.

A Debreceni Egyetemen a legnagyobb számban – 175-en – a Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra nyújtottak be pályázatot, amely a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató, doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységét, szakmai fejlődését támogatja 5-7, vagy akár 12 hónapon át. Az igényelt támogatás összege ebben a kategóriában meghaladja a 267 millió forintot.

A „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató fiatal kutatók, predoktorok és doktorjelöltek, doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének, szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása. Erre az intézményből 121 pályamű érkezett, az igényelt támogatás pedig csaknem 400 millió forint.

A Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra 83, a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjra 35, a Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra 23, a „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjra pedig 4 pályázat érkezett.

A pályázatokon elnyerhető összeg több mint 290 millió forint.

A beérkezett pályaművekről - a Bolyai+ kivételével - a Debreceni Egyetem érintett karai és doktori iskolái hoznak döntést, amelynek eredményéről az érintettek szeptember 1-ig kapnak értesítést – tájékoztatta a hirek.unideb.hu portált a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatósága.

Sajtóközpont – BZs