Ülésezett az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem éves beszámolójáról, szervezeti és működési szabályzatáról, a Klinikai Központ működési rendjének, valamint az intézmény alapító okiratának módosításáról döntött egyebek mellett legutóbbi ülésén a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma.

Az ülésen a Debreceni Egyetem Szenátusát követően a kuratórium is jóváhagyta a Debreceni Egyetem 2021.08.01-2021.12.31 közti időszakra szóló, könyvvizsgálattal alátámasztott számviteli beszámolóját 230 milliárd forint mérlegfőösszeggel.

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány 2021.07.01-2021.12.31 közti időszakra szóló könyvvizsgálattal alátámasztott számviteli beszámolóját is megtárgyalta a kuratórium. Az állam által 600 millió forintos alapítói vagyonnal létrehozott alapítvány vagyonmérlege szerint 113 milliárd forint mérlegfőösszeggel zárta az évet. Ez az összeg egy 8,5 milliárd forintos ingatlanértéken kívül speciális módon tartalmazza a fenntartott egyetem 103 milliárd forint saját tőkéjét, a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft saját tőkéjének 50%-át, 717 millió forintot és az évzárásnál rendelkezésre álló 732 millió forint pénzeszközt.

A Debreceni Egyetem alapvető működésével kapcsolatos változásokról is tárgyaltak a fenntartó alapítvány kuratóriumi tagjai a testület május 26-án a Rektori Tanácsteremben tartott ülésen. 


Mindezek mellett a testület támogatta a Debreceni Egyetem Alapító Okiratának szervezeti változásokról szóló módosítását, és jóváhagyták a Klinikai Központ működési rendjének átalakítását is. 

Székely Tamás, a Természettudományi és Technológiai Kar Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékének professzora bemutatta az újonnan létrehozott Biodiverzitás, Klímaváltozás és Vízgazdálkodás Koordinációs Kutató Intézet tervezett feladatkörét és kutatási irányait.

A kuratóriumi tagok mellett az ülésen jelen volt a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottsága, vagyonellenőre és könyvvizsgálója is.

Sajtóközpont