A TTK ünnepségével véget értek a téli diplomaosztók

Mester- és osztatlan képzésben végzett hallgatóit köszöntötte a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara pénteken a Főépület Aulájában. Többek között biomérnökök, biotechnológusok, hidrobiológusok, vegyészmérnökök és tanárok vették át okleveleiket.

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán (DE TTK) a 2022/2023-as tanév 1. félévének végén nappali tagozaton MSc képzésben 45 jelölt tett sikeres záróvizsgát. Közülük 1 fő alkalmazott matematikus, 2 alkalmazott matematikus angol nyelven, 6 biomérnök, 3 biotechnológus, 1 fizikus, 1 környezettudós angol nyelven, 1 geográfus, 3 hidrobiológus, 3 vegyész és 24 hallgató vegyészmérnök oklevelet szerzett. Levelező tagozaton mesterképzésben 1 jelölt tett sikeres záróvizsgát és kapott vegyész diplomát.

Nappali tagozaton osztatlan, 5 éves képzésben 5 jelölt felelt meg a képesítési követelményeknek. Egy végzős biológiatanár-kémiatanár, 1 biológiatanár-matematikatanár, 2 fizikatanár-matematikatanár és 1 fő földrajztanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára oklevelet vehetett át.

Diplomája mellékleteként elismerő oklevelet kapott az a 4 végzett nappali tagozatos hallgató, akik részt vettek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában és annak követelményeit sikeresen teljesítették.

- Karunk négy éve ünnepelte fennállásának 70-ik évfordulóját. 1949-ben történt alapítását követően a TTK képzési programjának gerincét még a tanárszakok jelentették. A kitartó munkának és előre tekintő, bölcs döntéseknek köszönhetően a TTK mára a kutatás, a fejlesztés és az innováció egyik regionális központjává fejlődött, amely elkötelezett a minőségi szakemberképzés iránt. Természettudományos és mérnökszakjainkon a minőségi tudást nemzetközi hírű kutatócsoportjaink garantálják, ahol elismert professzorok irányítása mellett hallgatóink is bekapcsolódnak a kutató-fejlesztő munkába – jelentette ki ünnepi beszédében a TTK dékánja.

Kun Ferenc kiemelte: a színvonalas munkát kiválóan jelzi, hogy a kar 5 szervezeti egysége kapta meg az Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely címet, és jelenleg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 10 kutatócsoportja, valamint 5 Lendület- és 2 Élvonal kutatócsoport működik a TTK-n. A közelmúlt pályázatain 5 milliárd forint összegben nyertek támogatást kutatóműhelyeik.

- Szakjainkon nem csak elméleti tudást szeretnénk átadni, gyakorlatorientált képzéseinkkel lehetőséget biztosítunk arra, hogy hallgatóink olyan készségeket és kompetenciákat fejlesszenek ki, amelyekre a munkaadóknak leginkább szükségük van. Ehhez a kar kiterjedt kapcsolatrendszert hozott létre a régió nagyvállalataival, és gyakorló szakembereket vontunk be az oktatásba – hangsúlyozta a kari vezető.

Kun Ferenc hozzátette: képzési kínálatukat az ipar és a tudomány fejlődését követve folyamatosan bővítik. Elindították például a Biotechnológia alap- és a Geoinformatika mesterszakot. Ebben a hónapban kezdődik meg a képzés a Műszaki Karral közös

Villamosmérnök mesterszakon, szeptembertől pedig már az új Anyagmérnök alapszakon is lehet tanulni.

A TTK szakjait egyre több külföldi hallgató választja, jelenleg több mint 50 ország csaknem 800 diákja tanul angol nyelvű képzéseiken. A tehetséggondozó programok keretében sokan kapcsolódnak be az intézetekben folyó kutató-fejlesztő munkába, ennek eredményeit hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken számos díjjal ismerték el – sorolta a dékán.

A végzettek eskütételét és a diplomák átvételét követően kiemelkedő közéleti tevékenységéért a Debreceni Egyetem Rektora Elismerő Oklevél kitüntetést kapta Kovács Martin okleveles biotechnológus, a TTK Hallgatói Önkormányzatának alelnöke. A Természettudományi és Technológiai Kar Emlékérme kitüntetést pedig Bíró Zsolt okleveles hidrobiológus és Csomós Ágota okleveles biomérnök kapta.
 

Sajtóközpont - OCs