Tisztelt Egyetemi Polgárok! Megalakult az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma

Megtartotta első ülését a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriuma. 2021. július 8-án a testület kibővített ülést tartott a felügyelőbizottság tagjaival, a vagyonellenőrrel, a könyvvizsgálóval és a kuratórium titkárával.
Tisztelt Egyetemi Polgárok!
 
 
Az Országgyűlés döntése értelmében a Debreceni Egyetem 2021. augusztus 1. napjától a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány közhasznú és közérdekű fenntartásában működik tovább. Az Alapítványt öt tagú Kuratórium irányítja, az Egyetem autonómiájának maximális respektálásával, mind az oktatás, kutatás és innováció terén.

Az Alapítvány célja és ennek nyomán a Kuratórium alapvető feladata biztosítani, támogatni és erősíteni a debreceni felsőoktatás több évszázad alatt kivívott és széleskörű nemzetközi elfogadottsággal rendelkező oktató, kutató és gyógyító munkáját. További kiemelt cél erősíteni a gazdaság szereplőivel kialakított vertikális (kutató labortól a sorozatgyártásig) innovációs struktúrát, mindezt széleskörűen harmonizálva a társadalmi szervezetekkel, köztestületekkel, választott testületekkel.

A Debreceni Egyetem mint oktatási intézmény jelentős reputációval rendelkezik ma is az intézmény közösségének köszönhetően. A nagyszámú hazai és külföldi, továbbtanulni kívánó diák jelenléte Debrecenben újabb és újabb kihívásokat jelent, nem csak az oktatási infrastruktúra, hanem az oktatói humánerőforrás tekintetében is, mind a graduális, mind a posztgraduális képzési folyamatokban. A nemzetközi elismertség és kiválóság erősítése alapvető mérce és cél az elkövetkezendő időkben, melyhez tovább kell fejleszteni az egységes, integrált Debreceni Egyetem multidiszciplinaritását és sokszínűségét. A cél megvalósításához kiemelten számítunk az egyetem kiválóan képzett és magasan kvalifikált oktatóira és kutatóira. A gazdálkodás valamennyi területén a felelősség, rugalmasság, átláthatóság elvét kell érvényesítenünk az Egyetem vagyonának növelése mellett.

Mint ahogy az eddigi sikereknek, úgy a jövőbenieknek is alapfeltétele a Debreceni Egyetem egysége, a karokon és központi egységeken átívelő kooperációk, melyet erősíteni kívánunk, mind szorosabb együttműködésben a régióval és az innovatív vállalatokkal. Az integrált Egyetem másik arca az Egyetemen működő Nemzeti Könyvtár, a közoktatási intézmények, innovációs központok, az egyetemi ipari park, kulturális és sportszervezetek, valamint a diáklétet jelentő kollégiumi élet. Mindezek nélkülözhetetlen elemei a sokszínű debreceni Universitasnak.

A Kuratórium demokratikusan működő szervezet, döntéseiben az európai kultúra alapját képező dialektika és ráció elvei alapján nyilvánul meg. Szemléletével erősíti az oktatás és kutatás autonómiáját, a választott testületek felelős szakmai függetlenségét, ennek megfelelően tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja az egyetem közvéleményét, és a visszajelzések birtokában igyekszik valamennyi egyetemi polgár javát szolgálni.

A Kuratórium az oktatás minősége és az egyetem közhasznú és közérdekű feladatainak ellátása során különösen fontosnak tartja a hallgatói élet és a hallgatói szolgáltatások további fejlesztését, a tehetségek kiválasztását és gondozását, melynek érdekében az egyetem testületeiben továbbra is számít a hallgatói képviselők munkájára, valamint az egyetem 3 tagú Közhasznú Felügyelő Bizottságába egy főt a Hallgatói Önkormányzat jelölése alapján javasol kinevezni.

Meggyőződésünk, hogy az új működési forma biztosítani fogja a Debreceni Egyetem eddigi eredményeinek megtartását, valamint jelentős új eredmények elérését, és biztosítja a nagy múltú intézmény további stabilitását és sokoldalú fejlődését.

Debrecen, 2021. július 8.

A Kuratórium nevében: 

Kossa György
elnök
Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke Kossa György, tagjai: Szilvássy Zoltán, Szólláth Tibor, Balla György és Győry Kálmán. A felügyelőbizottság elnöke Dékán Tamásné Orbán Ildikó, tagjai: Mészáros József és Mancsiczky László. Az alapítvány vagyonellenőre László Géza Béla, könyvvizsgálója Wessely Vilmos, titkára Bács Zoltán. 

Sajtóiroda