Tisza István és Debrecen

Új helyen, az egykor nevét viselő Debreceni Egyetem Főépülete előtt állítják fel október 31-én – a Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére – gróf Tisza István, a tragikus sorsú miniszterelnök szobrát.

A Kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművész által bronzba álmodott egész alakos műalkotásnak kalandos sorsa volt: csaknem 100 éve állították fel először a klinika előtt, majd néhány évtizeddel később az intézmény saját hallgatói döntötték le. Jótét lelkek megmentették, rejtegették, majd újabb évtizedek elteltével ismét felállították, igaz, nem az eredeti helyén.


Az 1912-ben alapított Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem 1921-ben vette fel az intézmény létrejöttében kiemelkedő szerepet játszó egykori miniszterelnök nevét, így lett az egyetem neve Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem.


Az egyetemi campusok közül a klinika telep építése kezdődött leghamarabb, ennek befejezésekor - 1926. október 17-én – magas rangú állami vezetők részvételével zárókő-elhelyezési ünnepséget tartottak, majd leleplezték az épületegyüttes előtt Tisza István szobrát. Az alkotás volt az első köztéri szobra a miniszterelnöknek.


- "Alig volt magyar államférfi, aki a felelősség gondolatát komolyabban vette volna, mint Tisza… Világosan látta, hogy nekünk iskolák és kórházak, vasútak és vízművek, gyárak és pénzintézetek kellenek…” - mondta avatójában Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter.


Berzeviczy Antal, a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Tisza István Emlékbizottság elnökeként szólt: „ …Hogy mégis ma már Tisza Istvánnak Magyarországon szobra is van, és pedig kiváló művész jeles alkotásában hozzá méltó szobra, szobra abban a városban, melyet annyi emlék csatol az ő nevéhez, s amelynek fiatal egyeteme büszkén vette föl az ő nevét…”


- „Légy mintaképe hazafiságban, tudásban, kötelességteljesítésben a jövő magyar nemzedéknek” – mondta Klebelsberg Kunó a nemzeti trikolórral letakart szobor leleplezésekor.


Az egyetem nevében Illyefalvy Vitéz Géza rektor vette át a szobrot: „… Te a tökéletes tudás országának, a mennynek egy részét varázsoltad le ide a rónaságra, mikor a tudománynak itt templomot építettél a magyar léleknek Istenhez közelebb emelésére. Szilárd szegletköve leszel Te mindég ennek a templomnak, hová a szomjuhozó ifju magyar lélek tudományt, munkás honszerelmet meriteni jár...”


Ezt követően összesen 63 szervezet, intézmény helyezett el koszorút a szobornál. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.


A korabeli helyi és országos sajtó részletesen beszámolt az eseményről, a Tiszántúli Hírlap még a filmhíradó jelenlétét is megemlítette, ahogy írták: Klebelsberg Kunónak a Tisza-szobornál mondott avatóbeszéde „közben berregett a mozi filmfelvevő gépe”.


http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=8560


Két évtizeddel később, a II. világháború végén az emlékművet az egyetemi ifjúság döntötte le talapzatáról 1945. április 23-án. Ezt, és a Magoss György (ma Bem) téren álló, Emile Guillaume készítette Magyar fájdalom című szobrot a Déri Múzeum pincéjébe menekítették, ahol évtizedeken át titokban őrizték a szurokkal leöntött, megrongált alkotásokat.


Tisza István szobrát felújítva 2000. október 31-én állították fel ismét, bár az eredeti helyétől kissé távolabb, mert időközben ott egy másik alkotást helyeztek el.


Az egyetem Hallgatói Önkormányzata az elmúlt években többször is foglalkozott a szobor ügyével. Az alkotás elhelyezésére méltóbbnak találták a Főépület előtti területet, ezért idén tavasszal a Szenátus döntését kérték arról, hogy támogassa az áthelyezést.


Mint 2016. március 10-én kelt levelükben írták: „A szobor jelenlegi elhelyezése álláspontunk szerint nem méltó Tisza István érdemeihez.” A Szenátus március 17-i ülésén helyt adott a hallgatók kérésének és támogatta a szobor ismételt felállítását az egykori névadóhoz méltóan a központi épület előtti téren.


Az avatás időpontja – hasonlóan a másfél évtizeddel ezelőtti eseményhez - október 31-e, a miniszterelnök ellen elkövetett halálos kimenetelű merénylet (Budapest, 1918. október 31.) évfordulója lesz.
Az ünnepség szimpóziummal kezdődik 11 órakor a Főépület Aulájában, ahol Tisza István és az egyetem kapcsolatáról hangzanak el előadások. Köszöntőt mond – többek között - Fodor Pál akadémikus, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Történettudományi Intézet igazgatója. A szobor avatóünnepsége pedig 12.30-kor lesz a Főépület előtt.


Forrás:
A debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem évkönyve és almanachja az 1926–27. tanévről
A Debreceni Egyetem története 1912-2012
Sz. Kürti Katalin: Szoborsorsok Debrecenben
Pál Csaba: Jegyzetek „a nagy napról”


Sajtóiroda – BZs