Te is legyél bölcsész!

A leggazdagabb képzési palettával, tehetséggondozási programmal, külföldi tanulmányi, nyelvtanulási és kulturális lehetőségekkel várja leendő hallgatóit a Debreceni Egyetem (DE) egyik legpatinásabb kara, a Bölcsészettudományi Kar (BTK).

A BTK az egyetem 1912-es alapítása óta megszakítás nélkül, folyamatosan működik. Míg az 1914/15-ös első tanévben a karon mindössze 33 hallgató folytatott tanulmányokat, mára ez a szám megközelíti a 3 ezret.

A létszámhoz hasonlóan a képzési kínálat is folyamatosan bővült.

A 2023/24-es tanévre felvételizők alapszakon 18 lehetőségből válogathatnak az anglisztikától kezdve a pszichológián át a nemzetközi tanulmányokig. Ha valaki a tanári képesítés megszerzése mellett dönt, 12 tanári szak - többek között angol, magyar, német, történelem, olasz - közül választhat.

- Az idei évben a felvételi rendszer változása keltette fel bizonyára a legnagyobb érdeklődést, és jóllehet a változások zöme inkább a 2024-ben érettségizőket fogja érinteni, már a 2023-as felvételi során is van két jelentős változás – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Takács Levente.

A DE BTK oktatási dékánhelyettese kiemelte: előreláthatólag változik a bekerülési minimumpontok rendszere, ami azonban nem összetévesztendő a ponthatárral, ami a karon eddig is mindig magasabb volt a központilag meghatározott minimumpontnál, illetve változik a bekerüléshez szükséges érettségi szintje. A szakok többségénél elegendő a középszintű érettségi, ez alól csak a pszcihológia és anglisztika alapképzés, valamint az angoltanári képzés jelent kivételt, ahová továbbra is csak emelt szintű érettségi birtokában lehet bekerülni.

A Bölcsészettudományi Karon gazdag a nyelvtanulási lehetőségek kínálata is - legalább 10 nyelv a japántól a lengyelen és spanyolon át a latinig és kínaiig -, köszönhetően az Idegen Nyelvi Központ, az Orosz Központ és a Konfuciusz Intézet működésének, ahol anyanyelvi tanárok biztosítják a nyelv magas szintű elsajátítása mellett az adott ország kultúrájának megismerését is.

- A nyelvoktatás kiemelt területe a kar képzésének, hiszen ma már a munkaerőpiacon elvárás a nyelvtudás – emelte ki Takács Levente.

A BTK hallgatói számára minden alapszakról biztosított a mesterszakos képzés lehetősége, amelynek népszerűségi listáját a fordító és tolmács, a kommunikáció és a pszichológia vezeti.

Lehetőség van posztgraduális szakirányú továbbképzésre is többek között szakfordító, információs és kommunikációs technológiák, valamint rendszerszemléletű coach képzésben is. Ez utóbbi újdonságnak számít, hiszen csak az idei tanévben indult a Pszichológiai Intézet gondozásában.

- A kar számára fontos terület a tehetséggondozás, így a Bán Imre Kultúratudományi és a Hatvani István Szakkollégium keretében biztosítja legtehetségesebb, legkiválóbb eredményű hallgatói számára a felkészülést az eredményes oktatói és tudományos kutatómunkára, amely szinte előszobája a PhD-képzésnek, a doktori fokozat megszerzésének, amelyre négy  - Irodalomtudományok, Humán Tudományok, Nyelvtudományok, Történelmi és Néprajzi - Doktori Iskolában kínálunk lehetőséget mindazoknak, akik a diploma megszerzését követően a tudományos életpályát választják – tájékoztatott Keményfi Róbert, a BTK dékánja.

Mindazok, akik a DE BTK-n szeretnék tanulmányaikat folytatni, bővebb információt találhatnak a kar honlapján, a https://btk.unideb.hu/ oldalon, illetve személyesen érdeklődhetnek Kavecsánszki Máté adjunktusnál (kavecsanszki.mate@arts.unideb.hu), aki a kar középiskolai kapcsolattartásért felelős munkatársa.

Sajtóközpont - BZs