Szántóföldi kísérletek nemzetközi összefogásban

Az európai növénytermesztés és fajtaminősítés hatékonyságát segítő Horizon 2020-InnoVar projekt legfrissebb tudományos eredményeit mutatták be a kutatók a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézetében. A 2019-ben indult programban a Debreceni Egyetem 21 konzorciumi partnerével innovatív vizsgálati módszerek kidolgozásán működik együtt, amelyek a növénytermesztők fajtaválasztását segítik.

A program átfogó kísérletei során 5 agro-klimatikus zóna 15 helyszínén 347 őszi búza- és 254 durum búzafajta DUS és/vagy VCU vizsgálatát végzik a kutatók. A szántóföldi teljesítményvizsgálatok mellett molekuláris genetikai vizsgálatok is történnek, valamint a szántóföldi kísérleti helyszínek talaj- és éghajlatai adatait is feldolgozzák a szakemberek.

- A kutatási eredmények jelentősen hozzájárulnak a fajtaajánlati lista létrehozásához. A programban a búzafajtákon tesztelt módszerek más növényfajoknál, például burgonya, kukorica, lucerna fajoknál történő alkalmazhatóságát is vizsgáljuk – mondta Mendlerné Drienyovszki Nóra, a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) Nyíregyházi Kutatóintézet (NYKI) Növénynemesítési és Technológiafejlesztési Osztályának vezetője, az InnoVar projekt intézményi irányítója.

Az InnoVar projekt keretein belül a DE kutatóintézete teljesítménykísérleteket (VCU) végez.

- A hagyományos és ökológiai termesztéstechnológiai módszerekkel csaknem 43 durum búza- és 30 őszi búzafajtát vizsgálunk a projekt keretében immár három éve. Az előző évek eredményei alapján a 2022/23. évi tenyészidőszakban újabb kísérletet indítottunk, melyben az eddig vizsgált durum búza fajták válaszát teszteljük a tápanyagellátottságra. Az eredmények újabb értékes információkat szolgáltatnak a fajtaajánlati lista összeállításában – emelte ki Magyarné Tábori Katalin, az NYKI tudományos főmunkatársa.

A projekt eddig elért eredményeit, tapasztalatait négy szekcióban ismertették a konzorciumi partnerek a Nyíregyházi Kutatóintézetben. A tudományos konferencián Zsombik László, a NYKI igazgatója mutatta be az intézet tevékenységét, majd Aranyos Tibor tudományos munkatárs a tájkörzet talajadottságairól tartott előadást.

- A tanácskozás kiváló lehetőséget nyújtott a tapasztalatcserére a szakértőknek, fiatal kutatóknak és PhD-hallgatóknak, akik szép számmal szerepelnek a konzorciumban. A kétnapos szakmai találkozón workshopokon vitatták meg a kapott eredmények feldolgozásának és közlésének lehetőségeit – tette hozzá Mendlerné Drienyovszki Nóra.

A DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet a nemzetközi programban a szántóföldi kísérleteken túl számos munkacsoportban egyéb, a projekt rövid- és hosszútávú célkitűzéseinek megvalósításához kapcsolódó tevékenységekben is jelentős szerepet vállal. Az InnoVar („Next generation variety testing for improved cropping on European farmland” – N. 818144) projekt az Európai Unió Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Program támogatásával valósul meg.

Sajtóközpont - ÉE