Stratégiai partnerség a beiskolázásban

Kilenc középiskolával kötött támogatási szerződést a Debreceni Egyetem. A hajdú-bihari és szabolcs-szatmár-beregi intézmények kiemelkedő eredményt értek el a DE legfrissebb beiskolázási rangsoraiban, melyet a 2022-es felvételi statisztikák alapján állított össze az intézmény. Az oktatási intézmények vezetői elismerő oklevelet vettek át a megállapodások szerdai aláírása alkalmával.

A beiskolázás hatékonysága szempontjából rangsorolja a Debreceni Egyetem azokat a térségben működő oktatási intézményeket, ahonnan a legtöbb elsőéves hallgató érkezett a 2022-es felvételi eljárást követően. Ezeknek az iskoláknak a munkáját ismerte el szerdán a Főépületben tartott ünnepségen a Debreceni Egyetem.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese kiemelte, hogy Debrecen, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye iskoláinak szerepe megkérdőjelezhetetlen a beiskolázásban, az intézmények munkája komoly hatással van a Debreceni Egyetem felvételi eredményeire.

- Egymásrautaltság van a Debreceni Egyetem és a közoktatási intézmények között. Az iskolák adják a hallgatói utánpótlást, a DE pedig az tanárképzésben és -utánpótlásban meghatározó. Az egyetem az országban a legjobbak között van a felvett hallgatók szempontjából, ebben lényeges szerep jut ezeknek az iskoláknak. Kari szinten, bizonyos szakterületeken már régóta jól működik a kapcsolat az iskolákkal, de ez egy új, egyedülálló támogatási forma, amely révén intézményi szinten valósulhat meg a beiskolázást is segítő együttműködés – fogalmazott a rektorhelyettes.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja köszöntőjében arról beszélt, hogy a modellváltás tette lehetővé, hogy az egyetem és a fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány vezetése komplex támogató és ösztönző rendszert alakítson ki. 

- A modellváltást követően az egyetem továbbvitte jogelődjének hagyományait és eszközrendszerét, de számos újítást is bevezetett. Másfél év alatt az egyetem vezetése és az alapítvány kuratóriuma létrehozott egy olyan teljeskörű együttműködési, támogatási és ösztöndíjrendszert, amely a diákok mellett az őket az egyetemre juttató oktatási intézményeket segíti. Ennek köszönhetően is emelkedik a hallgatói létszám. Az a cél, hogy minél több fiatal maradjon Debrecenben és a régióban. A Debreceni Egyetem igyekszik olyan képzéseket kínálni nekik, amelyek miatt inkább itt tanulnak tovább – fejtette ki a kancellár. Bács Zoltán megjegyezte, hogy a jelenlegi árszintek mellett a Debreceni Egyetemnek még az önköltséges képzései is felveszik a versenyt a fővárosi államilag finanszírozott helyekkel – emelte ki a kancellár.

Pósánné Rácz Annamária, a Debreceni Egyetem oktatási főigazgatója elmondta, hogy az immár második éve készített rangsorok jól mutatják, mely középfokú oktatási intézmények játszanak vezető szerepet a felvételi eljárásban.

- A rangsorkészítés során az egy intézményből felvett hallgatók létszámát, a nyelvvizsgával rendelkezők létszámát vetettük össze az adott iskolában érettségizők számával, továbbá a felvételi átlagpontszámot vettük alapul, és ennek a három mutatónak az átlaga képezte a sorrendben elfoglalt helyét egy iskolának. Az elmúlt két év rangsorának összevetése alapján megállapítható lett azon iskolák köre, akik a beiskolázásban élenjárók voltak vagy számottevő előrelépést mutattak. Az egyetem évek óta szakmailag is támogatja a középiskolákat pályaorientációs, tehetséggondozó munkájukban, a jövőben a partnerség jegyében a tanulók eredményes felkészítését, versenyeken való részvételét támogató, megfelelő továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztását segítő tevékenységet vár el az iskoláktól. A Debreceni Egyetem számára kiemelkedő szempont, hogy tehetséges hallgatók tanuljanak az intézményben, de a fiatalok számára is nagy előnyökkel jár a támogatási rendszer, mivel az egyetem 2024-től felvételi többletpontokat ad a tanulmányi versenyeken elért eredményekért, továbbá szintén középiskolai versenyeredmények alapján, sikeres felvételi esetén már tanulmányaik legelejétől, 2023 szeptemberétől ösztöndíjat nyerhetnek a frissen fölvett hallgatók – tájékoztatott a főigazgató.

Az ünnepi eseményen elismerő okleveleket vehettek át a kiemelkedően teljesítő intézmények vezetői és aláírták a Debreceni Egyetemmel a támogatási szerződést, mely szerint a támogatás célja, hogy az iskolák felsőfokú beiskolázást megelőző tehetségfejlesztő, pályaorientációs tevékenységüket a tanulók mindenkori igényeit, érdeklődési körét, kompetenciáit szem előtt tartva, továbbá a város és a régió gazdasági fejlődését és munkaerőpiaci igényeit is figyelembe véve tervezhessék, valósíthassák meg, és az iskolák pedagógusai segítsék a diákokat reális önismeret és életszemlélet kialakításával a megfelelő továbbtanulási irány, illetve pálya kiválasztásában.


Támogatott intézmények:
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 
Tóth Árpád Gimnázium 
Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (Nyíregyháza)
Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Kisvárda)
Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium
Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
Nyíregyházi Vasváry Pál Gimnázium

Sajtóközpont - BZ